Veien mot Nordkyn/ The road towards Nordkyn

Articles

Find More  

Porsanger – Skoganvarre

  Skoganvarre er ei bygd i Porsanger kommune, ved E6 midtveis mellom Lakselv og Karasjok. Navnet er en fornorskning av det nordsamiske Shuvvanvárri («susendefjellet»), som den har sitt navn fra. Bygda var fra gammelt av et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Finnmark, som krysningspunkt mellom reiserutene Lakselv – Karasjok og Alta – Tana, og bebodd av både samer, nordmenn og finlendere. I …

Continue reading  

Porsanger – Offerholmen

  Offerholmen ved det susende fjell. Sieidesuoulu, Offerholmen ligger i Øvrevatn i Lakselva ved Skoganvarre, Skuvvanvárri, ”Det susende fjell”. Denne holmen er et gammelt offersted, Thi Lapperne i forrige Tider Holdte hos Søen, som den ligger udi, Jagt etter ville Rensdyr saaledes at somme paa den ene siden av Søen jagede Dyret du paa Vandet, og nogle fra den eene …

Continue reading  

Lebesby – Kunes

  Kunes, et gammelt bosted, ligger ved enden av Laksefjord nær vår grense i vest. I dag bor her ca. 60 mennesker og stedet har post, handel, kapell og skole. Stedet har ikke havn, men det er kommunal allmenningskai i Seivika ca. 10 km unna. Stedet har ett gårdsbruk med ca. 150 dekar oppdyrket jord, forøvrig henter folk sitt utkomme …

Continue reading  

Nordkyn – Dyfjord

  Dyfjord ligger sør -øst for Kjøllefjord, en biltur på ca. 20 minutter. Dyfjord er et av de beste småfiskeværene i Finnmark, og har i dag ca 50 innbyggere. Stedet har en moderne fiskeribedrift med mottak og produksjon, og det er anlagt en moderne fiskerihavn med molo, flytebrygger og kai. Det er bygget nytt vannverk i Dyfjord, og stedet har …

Continue reading  

Kystfort HKB 4./480 Gamvik/ Coastal fort

  Anlegget består blant annet av kanonstillionger, løpegraver, bunkerser og maskingeværreder, og ble bygget for å kontrollere skipsleden mot Murmansk.   The facility consists of, among other things, cannon motions, runners, bunkers and machine defenders, and was built to control the shipwreck against Murmansk.   I Gamvik ble det anlagt kystbatteri i 1942 med oppgave å sikre skipsleden, hindre fiendtlig …

Continue reading  

Nordkyn – Kjøllefjord kirke (church)

  Kjøllefjord kirke er en langkirke fra 1951 i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Den er bygget i stein og har 300 plasser. Kirken er en gave fra Danmark etter krigen, og var den første kirken som ble gjenreist i Finnmark etter krigen. Den forrige kirken i bygden ble brent under nedbrenningen av fylket i 1944. Arkitekten Finn Bryn tegnet i …

Continue reading  

Porsanger – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Samedrakter fra Karasjok/ Same costumes, from Karasjok

  Samedrakt, samekofte eller bare kofte er norske navn på den samiske folkedrakten. På nordsamisk kalles den gákti, på sørsamisk gåptoe eller gapta og på lulesamisk gáppte. Samedraktene brukes på tvers av landegrensene på Nordkalotten, på samme måte som samiske språk og andre kulturelle særtrekk. Form, farge og mønster på kofte og lue varierer stort fra distrikt til distrikt, og …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – De samiske samlinger/ The Sami collections

  RDM – De samiske samlinger i Karasjok ble åpnet i 1972. Museet skal dekke hele det samiske området. Museets hovedformål er å verne om samisk identitet, språk og kulturtradisjoner, utøve museums- og utstillingsvirksomhet, samle samisk kulturhistorisk materiale, spre informasjon i samsvar med formålet og å ta initiativ til å drive forskning. Videre er målsetningen å dokumentere og presentere samisk …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Karasjok kirke/ Karasjok church

  Karasjok kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1974. Kirken har åttekantplan og 336 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Østbye/Kleven Almaas. Karasjok nye kirke ble bygd i 1974, da den gamle kirken, som ligger på den andre siden av Karasjok-elven, var blitt for liten. Kirken, som er …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Magisk teater/ Magic theatre, Karasjok

    Stálubákti – åndenes fjell. Magisk teater Stálubákti – Åndenes fjell, er intet mindre enn et magisk teater. En noaidi – en gammel lærd – forteller om samenes førkristne tro rundt skapelsen, livet og døden og hvordan alt henger sammen. Forestillingen er lagt opp med innledning som forteller om dagens samfunn. Deretter inviteres gjestene inn til den gripende forestillingen …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Den ekte samekniven/ The genuine same knife. Karasjok «Strømengkniven»

  Den ekte samekniven Den ekte samekniven er et viktig begrep i samisk kulturhistorie. Den er et multiverktøy som ikke har endret seg på flere hundre år.I den gamle smia hos knivsmed Strømeng i Karasjok er det laget samekniver i 200 år. 6 generasjoner Strømeng har laget tusenvis av den ekte samekniven. Smedyrket kom til Karasjok på 1700-tallet sammen med …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Snøscooterens eventyrland, Karasjok/ Snowmobile wonderland, Karasjok

  Karasjok er et eventyr med snøscooter. Skogsterreng og store vidder med organiserte scooterløyper. Finland mer liberal forhold til scootertrafikk er bare et steinkast unna. Du kan oppleve organiserte utflukter, korte og lange eller rett og slett leie deg din egen snøscooter og more deg på egenhånd. Karasjok har også en aktiv motorklubb som arrangerer spennende race inne i bygda. …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Samediggi/ Sametinget/ Sami Parliament

  Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, lulesamisk: Sámedigge, sørsamisk: Saemiedigkie, skoltesamisk: Sää´mte´ǧǧ) er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten. Sametingets parlamentsbygning og hovedadministrasjon ligger i Karasjok.Sametinget styres etter det parlamentariske prinsipp, hvor det sittende Sametingsrådet baserer sin virksomhet på tillit i plenum. Sametinget er et politisk redskap som skal …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Suosjavrre kirke (Church)

  Suosjavrre kirke er en langkirke fra 1968 i Karasjok kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tømmer og har 75 plasser. Kapellet ble reist i samarbeid mellom Norges Samemisjon og Karasjok og Kautokeino kommuner. Adkomst til stedet er via Rv92.     Suosjavrre church is a church from 1968 in Karasjok Municipality, Finnmark county. The edifice is in timber and …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Karasjok gamle kirke/ Karasjok old church

  Karasjok gamle kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1807. Kirken har korsplan og 140 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: Daniel Stroch. Karasjok kirke ble bygd i 1807 av byggmester Daniel Storch. Den har korsformet grunnplan, der de fire armene opprinnelig var omtrent like lange. …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Valjok kirke (church)

  Valjok kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1932. Kirken har langplan og 60 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Harald Sund. Valjok er en grend med gårdsbruk i elvedalen langs Tana som danner grense mot Finland. Grenda fikk eget kapell på begynnelsen av 1930-tallet, tidligere hadde innbyggerne …

Continue reading  

Veien til Nordkyn/ The road to Nordkyn – Direct booking

Relevant avstand: Lakselv – Mehamn er 225 km, ca. 3 timers biltur. Relevant distance: Lakselv – Mehamn is 140 mi, about 3 hours by car. Reiseplanlegger/Travel planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Use this to find a timetable for the next public transport: Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: Flyruter i Finnmark/Flights in Finnmark Booking: Avstander/Distances: Weather in Mehamn: Weather …

Continue reading  

Porsanger – Lasarettmoen ved Skoganvarre i Porsanger

  Tyskerenes ortslasarett for hele Finnmark under andre verdenskrig ligger i Porsanger. Ruinene etter sykehuset ligger ved Skoganvarre.   The German’s ortslasarett for the whole of Finnmark during WWII is in Porsanger. The ruins after the hospital l Porsanger lasarettmoen lies at Skoganvarre.         Feltsykehusene Lasarettmoen ligger 2 km ovenfor Skoganvarre imot Karasjok. Lasarettmoen ligger på vestsiden …

Continue reading  

Porsanger – Skoganvarre kirke (church)

  Skoganvarre kapell er en langkirke fra 1963 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Den ble innviet 7. oktober 1963. Byggverket er i tre og har 90 plasser. Kirken ble stengt i 2012 på grunn av skader. I 2013 tok innbyggere i Skoganvarre initiativ til å rehabilitere kapellet ved å skaffe penger på ulike måter, blant annet ved å selge lodd …

Continue reading  

Porsanger – Trollene i Trollholmsund/ Trolls in Trollholmsund

  Trollholmsund i Porsanger i Finnmark er en severdighet med avkjørsel fra E6 sør for Indre Billefjord. Området her består av dolomitt (kalkstein) som er dannet for ca. 700 millioner år siden. Steinformasjonene som står i Trollholmsund i dag er knyttet til et gammelt samisk sagn. Ifølge sagnet kom det gående troll over vidda. Noen troll kom visstnok nordover fra …

Continue reading  

Porsanger – Stabbursnes Naturhus og Museum

  Stabbursnes Naturhus og Museum er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med Stabburselva, Porsangerfjorden, Stabbursneset og Stabbursdalen som flotte utgangspunkt for ekte naturopplevelser. Inne på senteret tilbyr vi en utstilling som viser Finnmarks natur og kultur og et videoshow med Stabbursdalen og samisk kultur som temaer.   …

Continue reading  

Porsanger – Lakselv kirke (church)

  Lakselv kirke er en langkirke fra 1963 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Kirken er tegnet av arkitekt Eyvind Moestue. Byggverket er i tre og har 400 plasser. En av kunstnerne bak kirkens utsmykninger er Karl Erik Harr.] Harr har malt kirkens altertavle, og skal ha benyttet Halvdan Sivertsen som modell for maleriets Jesus-figur. I første halvdel av 1860-årene bygget …

Continue reading  

Porsanger – Banak Links Golfpark, Lakselv

  Banak Links Golfpark Banak Links Golfpark ligger langs sjøen på østsiden av Lakselv lufthavn og består av en 9-hulls golfbane. Banen har 3 utslagssteder (rød, blå og gul tee). Videre har parken ett treningsområde, med driving range, puttegreen og nærspillsområde. Total lengde på banen er 2 800 meter. Etter tusenvis av dugnadstimer, og god hjelp fra samarbeidspartnere siden oppstarten …

Continue reading  

Porsanger – Roddenes naturreservat/ Roddenes nature reserve

  Roddenes naturreservat Å bevare et typisk og vakkert system av strandvoller som viser havets tilbaketrekking etter siste istid Roddenes naturreservat er lokalisert på østsiden av Porsangerfjorden mellom Lakselv og Børselv. Strandvollene på Roddenes viser hvordan landet har steget på slutten av og etter siste istid (ca. 10 000 år siden). Under siste istid var Finnmark i likhet med resten …

Continue reading  

Porsanger – Børselv kirke/ Børselv church

  Børselv kirke er en åttekantet kirke fra 1958 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 300 plasser. Den ble vigslet 16. mars 1958. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via Fv183 og Rv98.   Børselv church is an octagonal church from 1958 in Porsanger Municipality, Finnmark county. The building is made of wood …

Continue reading  

Porsanger – Kventunet i Porsanger

  Kvenene har bygget sitt eget institutt i Børselv, Porsanger: Kainun institutti – Kvensk institutt – Nasjonalt senter   The Kven people have built their own institute in Børselv, Porsanger: Kainun institutti – The Kven Institute – National Center         Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Nord-Norge i løpet av flere …

Continue reading  

Porsanger – Silfar Canyon, Børselv i Porsanger

  Silfar canyon er en del av Børselva. 80 meter dyp på det meste. Etter mange tusen år med erosjon fra elva og snesmelting fra siste istid ble canyon dannet. Børselva er en av tre gode lakselvene i Porsanger.   Silfar Canyon is part of Børselva. 262 feet deep at the most. After many thousands of years of erosion from the …

Continue reading  

Lebesby – Friarfjord skifer/ Friarfjord slate

  Skiferbruddet i Friarfjord /Irgevuotna Dette skiferbruddet har produsert takstein fra 1930-årene og fram til 70-tallet. Skiferen fra Friarfjord er mørk grå til svart leirskifer og av en annen kvalitet enn for eksempel Altaskiferen. Dette var verdens nordligste skiferbrudd. Kløveflaten var plan eller bølget, noe avhengig av bruddlokalitet. Tykkelsen kunne variere fra 1 mm til 3 cm. Hovedmaterialene i skiferen …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Adamsfoss

  Sagnomsust foss i Adamsfjord, ca 1 mil nord for Kunes i Laksefjord Adamsfossen ligger ved enden av Adamsfjorden inne i Laksefjorden. Her faller vannmassene fra 38 m.o.h og nesten rett ned i havet. Bare en liten kulp ovenfor flomålet skiller fossen fra havet. Opparbeidet rasteplass.   Legendary waterfall in Adamsfjord, about 6.2 mi north of Kunes, Laksefjord Adamsfossen are located …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Hopseidet

  Bakgrunn Krigshandling under andre verdenskrig der seks fiskere ble drept. Bakgrunnen for operasjonen var at de tyske myndighetene trodde at Hopseidet var et område hvor det ble drevet styrkeoppbygging fra norsk, britisk og sovjetisk side for et angrep mot tyske linjer sør for Lyngenfjorden. Operasjonen var planlagt og igangsatt allerede i februar 1945 og ordren kom fra Berlin. Hendelsesforløp …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Lebesbymannen/ The Lebesby Man

  «Johanson»; i Store norske leksikon er det blitt til «Johannesen», mens han som forfatter av Märkliga syner presenterer seg som «Johansen». Han er bedre kjent som Lebesbymannen, er kjent som en «seer,» og skal i følge ham selv ha forutsett flere store hendelser blant annet 1. verdenskrig, den russiske revolusjonen og den spanske borgerkrigen. Profetiene til Johansen har i …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Finnkirka, Nordkyn

  Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs kysten fryktet havstykket forbi Nordkyn.   Legends say that Finnkirka was an ancient sacrificial site for fishermen, travelers and Sami. Travelers along the coast feared the stretch of ocean past Nordkyn. Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Besøk sameleir/ Visit Sami camp

  Samisk kultur har mange tusen år gamle røtter, og er preget av det naturlige miljøet i Barentsregionen Rundt ti samiske familier flytter hver vår sine reinsdyr til Nordkyn for sommerbeite. Kulturen på Nordkyn er preget av samiske tradisjoner. Samisk kultur vektlegger harmoni med naturen, og er sterkt knyttet til reindrift, kystfiske og urtemedisin. Det finnes mange muligheter for å …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Kinnarodden 71°8’1”N, Nordkyn

  Kinnarodden 71°8’1″N Å nå ekstreme punkter har alltid vært eventyrlystene menneskers mål. Kinnarodden er ett av dem. Forberedelser, tålmodighet og god fysikk er grunnleggende egenskaper for deg som ønsker å nå europas nordligste fastlandspunkt. Mange ønsker å besøke Kinnarodden, ferre er de som kommer seg dit. Dette nordligste, europeiske, fastlandspunkt står som en ventende drøm der ute i ishavet. …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Skjøtningsberg

  Det fraflyttede fiskeværet Skjøtningberg er nå et lunt hytte- og fritidsområde med en stor og langgrunn strand Skjøtningberg var et storfiskevær så tidlig som på 1400-tallet med ca. 250 innbyggere, og var et sentralt sted frem til robåtenes tid var over. Robåtene ble satt på land under kuling, men dette var ikke mulig med større motoriserte båter. Høsten 1918 …

Continue reading  

Nordkyn – Kjøllefjord, hovedstaden i Lebesby/Kjøllefjord, capital of Lebesby

  Kjøllefjord er et lite, men sprudlende samfunn på vestkanten av Nordkinnhalvøya Fiskeværet ligger lengst inn i fjorden med en strålende utsikt mot havet og Finnkirka. Byen ligger i hjertet av Kjøllefjorden, og har vært handelssted og fiskevær for fiskere, samer og handelsmenn siden 1500-tallet. Den lange fjorden gir beskyttelse mot det åpne havet, og Kjøllefjord har vært nødhavn for …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Skjøtningberg gamle kirkegård/ Old Skjøtningberg Cemetery

Skjøtningberg gamle kirkegård Fredet: et arkeologisk minne fra middelalderen i Lebesby kommune. En erstatning for middelalderkirken på Skjøtningberg var således reist seinest 1643. Nykirken var en rektangulær tømmerbygning med tårn (takrytter?) og smalere kor. I 1708 ble almuen pålagt å forhøye kirkegårdens innhengningsmur. Kirkegården ble benyttet etter at kirken var revet, bl.a. til gravlegging av døde fra Kjøllefjord sogn der …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Labyrinten ytterst på Nordkyn/ The maze on the tip of Nordkyn

  Labyrinten ytterst på Nordkyn Vestafor Sletnes fyr, ytterst på Nordkynhalvøya og omtrent så langt nord det er mulig å komme på det norske fastlandet ligger Mikkelbergodden med sin labyrint. Lokalt har nok labyrinten vært kjent lenge, men den ble registrert av arkeologer først i 1927. Den er 16 x 14 meter og skal ifølge lokal tro være bygget av russere. …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Mehamn, hovedstaden i Gamvik/ Mehamn, Capital of Gamvik

  Mehamn, hovedstaden i Gamvik Mehamn er hovedstaden i Gamvik kommune. Den ligger ytterst på Nordkyn og har i underkant av 800 innbyggere. Byen er et tradisjonelt fiskevær samt et moderne samfunn med alle tilbud et velferdssamfunn kan ha. Kommunikasjonene er meget gode med en 800 meters flyplass på kortbanenettet i Finnmark, Hurtigruta daglig på nord – og sør, samt bussforbindelse …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Mehamn kapell/Mehamn chapel

  Mehamn kapell ligger i Mehamn, Gamvik sokn i Hammerfest prosti. Den er bygd i betong og oppført i 1965. Kirka har 203 sitteplasser. Arkitekt: Hans Magnus.   Mehamn chapel lies in Mehamn, Gamvik parish in Hammerfest deanery. It is made of concrete and built in 1965. The church has 203 seats. Architect: Hans Magnus.          

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Det gamle fiskeværet/The old fishing village

  Gamvik ligger i den subarktiske sone og har meteorologisk sett ingen sommer Naturtypen kalles tundra. I sentrum av bygda er det gjort arkeologiske funn av bosetninger fra steinalderen (5000-8000 år f.kr). Gamvik ble første gang nevnt i skriftlige dokumenter i 1518. Stedet har opp gjennom historien vært møteplass for norsk, sjøsamisk og russisk kultur. Fra 1700-tallet fram til 1. …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Hurtigruta/ Coastal Streamer

Ruteplan for Hurtigruta/ Timetable for Hurtigruta (coastal streamer): https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/   Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading