Veien mot Pasvik/ The road towards the Pasvik

Articles

Find More  

Sør-Varanger – Barents Safari

  Pasvikelva på skillet mellom Russland og Norge har vært åsted for historiske hendelser gjennom alle tider. På Norges østligste grense har gjennom historien møttes forskjellige folkeslag. Russere, nordmenn, finlendere, skoltesamer gir grunnlag for rike språkvariasjoner. Grenseområdet er det eneste i Europa som ennå har rester av østsamisk kultur Hans Hatle med sitt crew i Barents Safari, – med sine …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bøkfjordens forsvar av Kirkenes under 2. verdenskrig/Bøkfjorden. Defense of Kirkenes of the World War II.

  Bøkfjordens forsvar av Kirkenes – 2. verdenskrig. På Hitlers ordre skulle forsvaret av Kirkenes-området utbygges slik at det kunne holdes definitivt, herunder kunne stå imot angrep fra de tyngste sjøstridskrefter. I dette forbindelse anså som nevnt tyskerne et sjøverts angrep fra nord som farligst. Dette førte til en storstilt utbygging og forsterkning av forsvaret i Bøkfjorden. På Skjelmsøya ble …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bøkfjord fyr/Bøkfjord lighthouse

  Bøkfjord fyrstasjon ligger på sørsiden av Varangerfjorden utenfor Kirkenes. Fyret har en 1 etasjes betongbygning med lykten i et lavt tårn. Linseapparatet er av 5. orden. Anlegget ble totalt ødelagt av tyskerne i 1944. Etter krigen ble fyrstasjonen gjenoppbygget etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Bygningsmassen omfatter bolig og uthus, samt to naust og landinger. Tufter etter bolig …

Continue reading  

Bugøynes – Polarflokk (Polemonium boreal)

  Polarflokk (Polemonium boreale) Utbredelse av polarflokk. (Polemonium boreal) Polarflokk er kjent fra én lokalitet på Bugøynes i Øst-Finnmark, der den i dag er begrenset hovedsakelig til plenene på kirkegården. Den har neppe hatt noen større utbredelse, men er trolig gått tilbake i Bugøynes-området som følge av beiting. Status Kategori sterkt truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010. Bestandsstatus: …

Continue reading  

Sør-Varanger – Skoltesamisk museum/ Skoltesami museum

  Skoltesamer, bare skolter eller østsamer, er en samisk minoritet bosatt i grensetraktene mellom Russland, Finland og Norge (Neiden). Hovedsakelig er de russisk-ortodokse. De fleste skoltesamene er bosatt i og omkring tettstedene Sevettijärvi, Keväjärvi, Nellim i Enare kommune i Finland, og i Neiden i Sør-Varanger kommune i Norge. Skoltene anses for å være urfolk på Kolahalvøya og hører til den …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Karlebotn kapell (chapel)

  Karlebotn kapell er en langkirke fra 1955 i Nesseby kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 60 plasser. Kapellet ble tegnet av Trond Dancke. Bygningen ble vigslet til kapell i 1960. Wikipedia Åpnet: 1955   Karlebotn Chapel is a long church from 1955 in Nesseby municipality, Finnmark county. The construction site is in wood and has 60 …

Continue reading  

Sør-Varanger – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Sør-Varanger – Veien mot Pasvik/ The road towards Pasvik

Reiseplanlegger/Travel Planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: —————————————————————————- Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer: —————————————————————————- Flyruter i Finnmark:/ Flights in Finnmark Booking:  ———————————————— Avstander/ Distances: ————————————————– Kart/Map Trykk på linken og skriv Kirkenes i feltet på kartet./ Click on the link and enter Kirkenes the area on …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tanaelva / Tanariver

  Tana (også Tanaelva) (nordsamisk: Deatnu («Storelva»), finsk: Teno) er ei elv i Karasjok og Tana i Finnmark og Utsjok kommune i Finland. Elva er 366,3 km lang, regnet fra fjerneste kilde, og den har et nedbørfelt på 16 377 km². Middelvannføringen ved munningen er 197 m³/s.[1] Over 256 kilometer av elva utgjør grensa til Finland. Den eksakte grensen følger …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

  Oskarsvarden – Gielkkáidoaivi 255 moh. er en populær og historisk tur i Tana. Idrettslaget Forsøk arrangerer fottur til Kong Oscar II`s varde på Seidafjellet i Tana kommune hver sommer den 7. juli. Det er natursti denne dagen med spørsmål underveis. Man får diplom for deltagelse på Oscarsmarsjen. Turen opp på ca 3,5 km går langs en tydelig (umerket) sti. …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Polmak kirke (Church)

  Polmak kirke er en langkirke fra 1853 i Polmak i Tana. Byggverket er i tre og har 180 sitteplasser. Den ble sannsynligvis oppført etter tegninger utført lokalt og med bemerkninger fra Johan Henrik Nebelong. Kirken er langstrakt og satt sammen av fire deler, hvorav midtpartiet som inneholder skipet og koret er den eldste.[3] Kirken var blitt slitt og i …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana museum

    Tana museum (nordsamiska: Deanu museum) är ett museum i Polmak i Tana kommun i Finnmark fylke i Norge. Tana museum ligger i tidigare Polmak gjestgiveri. Kommunen köpte 1987 denna gård, som också varit Polma fjellstue, för att användas för Tana museum. Utställningen i museet beskriver den flodsamiska kulturen i Tanadalen. Dalen har varit mötesplats för olika etniska grupper …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

  Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk – duodji – et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga «Sjøsamene».   Varanger Sami Museum is a coastal Sami museum. The museum documents and conveys the coastal …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bigganjarga

  I den innerste delen av Varangerfjorden ligger en verdensberømt forekomst av et konglomerat. Det stammer fra en tid da Jorden kan ha vært dekket av snø og is. Bigganjargatillitten ligger en drøy halvtimes gange fra Stuorravuonna/Karlebotn innerst i Varangerfjorden. Det er et gammelt tråkk langs sjøen, og forekomsten er lett å finne fordi den ligger helt i vannkanten.   …

Continue reading  

Unjarggá Nesseby – Sabahuset

  Isak Sabas barndomshjem Isak Saba (1875 – 1921) ble født og vokste opp her i Reppen. Han var lærer, men også svært aktiv på andre områder, ikke minst innenfor politikken. Han var en ivrig forkjemper for samenes rettigheter. I kommunepolitikken representerte han sosialistene. I 1906 ble han samenes første Stortingsrepresentant. Han satt på stortinget fram til 1912. Isak Saba …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby- Sjøsamiske samlinger/ Sea Sami Collection

  Helmer K. Losoa, Byluft i Varangerbotn har samlet en omfattende kulturskatt. Sjøsamiske samlinger i Byluft utvider Helmer Losoa har skapt en flott turistmagnet i Byluft på sørsiden av Varangerfjorden med sin sjøsamiske samling. Den sjøsamiske samlingen trekker stadig flere besøkende og Losoa er igang med å utvide hovedbygget for å gi plass til noen av fartøyene han har samlet. …

Continue reading  

Bugøynes/ (Pikku-Suomi).

  Bugøynes (finsk/kvensk: Pykeijä, nordsamisk: Buođgaidnjarga) er et sted og eneste fiskevær i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Det bor omtrent 200 personer i Bugøynes. På et håndtegnet Finnmarkskart fra 1689 er det anført at øya «Bugge-Øe» er det ytterste sted som er bebodd av norske folk. Bygda ble befolket av finske innvandrere på 1800-tallet. Finsk er et språk som er …

Continue reading  

Bugøynes kirke (church)

  Denne kirken er det nyeste kirken i Sør-Varanger. Det er bygget i 1989. Bygget er sentralt plassert i bygda. Bak bygget står en stor dugnadsinnsats fra bygdas befolkning. Kirken med kirkekjelleren fungerer på mange måter som et bygdehus på Bugøynes. Månedlig feires det gudstjenester i kirken, og iblant avholdes det også læstadianske samlinger i tilknytning til bygget. Kirken med …

Continue reading  

Bugøynes – Pleymkaia

  Pleymkaia Pleymkaia er fra begynnelsen av 1900-tallet og var allmennings- og ekspedisjonskai på Bugøynes. På kaia ble fisk, dyrefôr og andre varer fra lokalbåten tatt i land. Det gamle pakkhuset, som var ekspedisjonslokale for lokalbåten, står fremdeles på kaia. Lokalbåten kunne bare legge til ved flo sjø. Ved fjære sjø måtte den ligge og vente ute på havna. På …

Continue reading  

Bugøynes – Lassigården

  Lassigården ble oppført rundt 1850, muligens i 1847, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter handelsmannen Lars Esbensen. Den eldste delen av gården ble flyttet over fjorden fra Vadsø til Bugøynes, og ble handelsmannens bolig. Tilbygget ble oppført rett etter gjenoppbyggingen på Bugøynes. Her var …

Continue reading  

Sør-Varanger – Neiden kirke/Neiden church

  Neiden kirke er en langkirke fra 1902 i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke. I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet fra 26 familiefedre i Neiden, om å få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare fire år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om å få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske …

Continue reading  

Sør-Varanger – Labahågården – Neiden

  Labahågården Mikko Lapa-aho kom til Øvre Neiden i 1871, rydda jord og slo seg ned her. Han var fra Lidensalmi i Nord-Finland, men hadde under nødsåra der utvandret til Norge og registrert seg som fisker i Vadsø. Labahå er en fornorskning av Lapa-aho. På norsk betyr navnet Bogerud (av bog = skulder (på reinen) og -rud = rydning). Det …

Continue reading  

Sør-Varanger – Sankt Georgs (Chapel) kapell i Neiden

  Sankt Georgs kapell i Neiden i Finnmark er Finnmarks eldste kirkehus og det eldste ortodokse gudshus i Norge.Det er fra 1565 og ble bygd av Trifon. St Georgs kapell er en liten, lav tømmerbygning, kun 10 m². Kapellet er ikke bygget til liturgisk bruk, men nok tenkt som bønnehus og gravkapell. Kapellet har stor religiøs og historisk betydning for …

Continue reading  

Sør-Varanger – Minnebauta for russisk hjelp/ Memory bauta for Russian help

Endelig minnebauta i Sør-Varanger (Skrevet 25. oktober 2007 av nrk finnmark)   Finnmarkssendinga torsdag 25. oktober handler om det gode liv og avduking av en minnebauta i Kirkenes: Endelig, vel 60 år etter kom den lenge etterlengtede bautaen til minne om de omlag 3000 som bodde de siste krigsdagene i en av Sydvarangers store tunneller i Bjørnevatn. Det var stor …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kirkenes kirke (church)

  Kirkenes kirke ble bygget i 1959. Den har 275 sitteplasser. Litt historie: I 1857 ble det bestemt å bygge en kirke på den sørlige siden av Varangerfjorden. Sognet skulle hete Syd-Varanger Sogn. Først var Svartaksla på Jakobsnessiden tenkt som tomt, men så ble det bestemt å bygge kirken på Piselvnes mellom Pasvikelven og Langfjorden. Etter at kirken kom dit …

Continue reading  

Sør-Varanger – Snøhotellet i Kirkenes/ Snowhotel in Kirkenes

  Her opplever man gjester som hyler av fryd og springer rundt med fotoapparat. De kappes om å ta bilder når kongekrabben serveres i den gamle, ombygde låven. Å besøke Snøhotellet i Kirkenes er en av de mange, store reislivsopplevelsene i Finnmark. Her har man gjennom år utviklet et rasjonelt opplevelseskonsept som inkluderer et hotell i snø og is preget …

Continue reading  

Sør-Varanger – Grenselandsmuseet, Kirkenes/ Border museum, Kirkenes

  På Grenselandmuseet forteller vi om Sør-Varanger som grenseområde og møtested. Faste utstillinger viser temaer som industribygging, krigshistorie og dagliglivet til grensefolket gjennom tidene. I tillegg finnes aktuelle skiftende utstillinger. Her er også museumsbutikk med variert utvalg og en lys og trivelig kafè. Bygget har en flott foajè som ofte brukes i forbindelse med kulturarrangementer. Utenfor finnes benker, lekeplass og …

Continue reading  

Sør-Varanger – John Andreas Savio

  John Andreas Savio (født 28. januar 1902 i Bugøyfjord ved Bugøynes, 60 km vest for Kirkenes, død 9. april 1938 på Ullevål sykehus) var en samisk kunstner. Han var den første samen som fikk sin egen utstilling i Nasjonalgalleriet. Han arbeidet vesentlig med tresnitt. Hans produksjon var forholdsvis stor, ca. 130 tresnitt, noen lino-snitt og et stort antall tegninger. …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kong Oscars kapell

  Kong Oscar IIs kapell ligger ved Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Kapellet ble reist som grensevern mot Russland, etter at russerne ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826. Det er ei langkirke i stein med 72 plasser. Det ble vigslet den 26. september 1869 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef, og restaurert i 1992. Arkitekt …

Continue reading  

Sør-Varanger – Andersgrotta

  Arbeidet med tilfluktsrommet Andersgrotta startet høsten 1941. Det var ingeniør Anders Elvebakk som ledet arbeidet, og som dermed var opphavet til navnet Andersgrotta. Den første tunnelen ble sprengt fra Tellef Dahlsgt., og arbeidet pågikk gjennom hele krigen. I det nedbrente Kirkenes fikk Andersgrotta en sentral plass i de hektiske oktoberdagene i 1944. Allerede ved 3-tiden om natta den 25. …

Continue reading  

Sør-Varanger – Russergrensen / Russian border

    Russergrensen er en populær betegnelse på riksgrensen mellom Norge og Russland. Den strekker seg 196 kilometer fra Treriksrøysen i Pasvikdalen, der Finland, Norge og Russland treffes, til Grense Jakobselv. To tredeler av grensen går langs elver og vassdrag, i hovedsak Pasvikelva og Jakobselva. Grenselandene Norge og Russland har om lag 230 operative soldater hver langs grensen. 412 grensemerker …

Continue reading  

Sør-Varanger – Strand Skoleinternat/ Strand boarding school

  Strand skoleinternat Strand skoleinternat ble bygget i 1905, og ble et symbol på styrking av norsk suverenitet i Pasvikdalen. Finsk var blitt svært utbredt i dalen, og det var også et sterkt behov for å ivareta det norske språket. Strand var gjennomfartsvei til Pasvikelva, og derfor var det naturlig at internatet ble bygd her. Reisende fra Kirkenes til Øvre …

Continue reading  

Sør Varanger – Loken

  Loken har en lang historie. Idag er det et tilrettelagt friluftsområde der lokalbefolkningen og tilreisende kan nyte et godt utbygget område slik at også rullestolbrukere kan sitte ved bredden og fiske.   Loken has a long history. Today it is a suitable recreation area where locals and visitors can enjoy a well-developed area so that wheelchair users can also …

Continue reading  

Sør-Varanger – Svanvik kirke (church)

  Svanvik kirke fra 1934, er en særpreget korskirke med kraftig takrytter over midten, oppført i upanelt laftet rundtømmer etter tegninger av arkitekt Harald Sund. Kirken er preget av en forenklet utgave av nasjonal nybarokk. Koret, som stikker ut i kirkerommets kryssparti, er omgitt av slanke, dreide stolper og baldakinen over alterpartiet er båret av søyler. Over midten av rommet …

Continue reading  

Sør-Varanger – Nordre Namdalen gård, Pasvik

    Grenda Namdalen fikk sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag, hjemstedet til Jens Chr. Eggen som var den første som slo seg ned her i 1854. Jens var ugift og etter noen år ansatte han Pernille Tollefsdatter som tjenestejente på gården. Namdalingen fant seg likevel ikke til rette på stedet, og etter noen år solgte han gården til Pernille …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bjørklund gård, Pasvik

  I 1869 kom veiarbeideren Jon Pedersen Fætten fra Folldal i Nord-Østerdalen til Pasvik. To år seinere fikk han kjøpt en eiendom på Svanvik som fikk navnet Bjørklund. Gårdsnavnet er beskrivende, for gården ligger omgitt av frodig bjørkeskog langs jordene. Jon P. Fætten kom med den første norske innflytterbølgen til Pasvikdalen, og det var flere fra Folldal som fant veien …

Continue reading  

Sør-Varanger – Treriksrøysa

  Treriksrøys er en varde av stein som markerer punktet der grensene for tre land møtes. Det eneste som skiller denne spesielle grenserøysen ved en treriksgrense fra en ordinær grenserøys er at tre lands riksgrenser møtes i dette punktet og at denne grenserøysen derfor tilhører tre land i stedet for to, og derfor vil bære tre lands symboler. Derav betegnelsen …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading