Destinasjoner

Båtsfjord – Makkaur – Batteriet (2/HAA 448)

Makkaur På Rosmålhaugen ved Makkaur ble det anlagt et kystbatteri for å sperre innseilingen til Båtsfjord, sikring av skipsleden i samarbeid med batteriene i Kongsfjorden og Hamningberg, samt for å hindre fiendtlig landgang og bruk av fjordene innenfor batteriets rekkevidde. I støttepunktet inngikk 4 – 5 stk 14,5 cm kanoner (fr) i feltm. Stillinge. Skuddvidde ca. 18 000 meter 2 stk 5 …

Continue reading  

Vardø – Yukigassen – Snøballkrigen/snowball war

  Hvert år, i midten av mars, braker det løs med snøballkrig i Vardø. Slagmarken er på Vardøhus festning. Den stilfulle åpningen er på fredag kveld med musikk og parade. Lørdag formiddag braker det løs med med kampene. Moroa starter allerede onsdag den 13. mars i år med presisjonskasting og kåring av stormester i snøballkasting. Torsdag er det Yukiquiz. Fredag er …

Continue reading  

Berlevåg – Tanahorn

  Tanahorn Steil fjelltopp (270 m.o.h), som omtales som tidligere samisk offersted. Beliggende 9 km vest for Berlevåg ved Tanafjordmunningen. Fantastisk utsikt over fiskefeltene, Tanafjorden, Nordkinnhalvøya og platålandskapet i sørøst. Markert tursti på 4 km fra veien til Store Molvik.   Tanahorn Steil mountain top (270 m.o.h), referred to as a former Sami sacrificial altar. Situated 9 km west of …

Continue reading  

Båtsfjord – Makkaur fyr/Makkaur lighthouse

  Makkaur fyrstasjon ligger helt ytterst i Båtsfjorden. Fyrbygningen er en betongbygning med hvelvet tak og tårn på taket. Anlegget har klare likhetstrekk med betongbebyggelsen på Geitungen fyrstasjon i Rogaland, og Sletringen fyrstasjon i Sør-Trøndelag. Et 3. ordens lynblinkapparat, maskinhall med trykktanker til diafon tåkeanlegg og aggregater er intakt. Fyrbygningen og fyrvokterboligen er bevart fra før krigen. En tørrmurt vei …

Continue reading  

Båtsfjord – Båtsfjord Museum

    Båtsfjord Museum er en lokalhistorisk samling og samlingsplass for de som er interessert i lokal historie. Samlingen og museet drives på frivillig basis av Båtsfjord Historie og Museumslag, som utenom museumsdriften utgir en egen bildekalender med historiske bilder fra Båtsfjord, samt et medlemsblad som utkommer 3/4 ganger i året. Utstillingen er variert og dekker alt fra hverdagsliv til fiskeri i …

Continue reading  

Berlevåg – Partisankløfta/Partisan cleft

  I Løkvika, cirka 20 km sørøst for Berlevåg, ligger det en rekonstruert hytte bygd av gammel skipsplank og rekved. Under krigen flyttet to familier til den opprinnelige hytta, og bodde der da Løkvika ble utgangspunkt for motstandsvirksomhet. Varangerhalvøya var sentral for den russiske etterretningstjenesten som gjorde bruk av både norske og russiske agenter. Den prisbelønte dokumentarfilmen «En grå filt …

Continue reading  

Berlevåg – Kongsfjord landhandel/Kongsfjord country store

  Kongsfjord landhandel ligger i Kongsfjord, Berlevåg kommune. Den tradisjonsrike landhandelen som ligger tett inntil RV 890 mellom Tana bru og Berlevåg er bygget opp som en gammeldags, sjarmerende opplevelse. Med et lite museum som miljø finner du allikevel de mest elementære dagligvarer. Hyggelig betjening som serverer kaffe og vafler. Besøket er en koselig opplevelse. Kongsfjord var et av få …

Continue reading  

Vadsø – Innvandrermonument/ Immigrant monument

   18.juni 1977 ble «innvandringsmonumentet» avduket i Vadsø. Tre statsoverhoder var til stede: H:M. Kong Olav, President Urho Kekkonen fra Finland og H:M: Kong Carl Gustav av Sverige. Monumentet ble reist av to grunner: I takknemlighet og til minne om de finske innvandrerne og deres betydning og innsats for Finnmark fylke, men monumentet skal også være inspirasjonskilde og symbol for …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Nessby kirke (church)

  En historisk og en utrolig vakker kirke som er verdt et besøk. Langkirke med plass til 250 personer bygget i 1858   A historic and an incredibly beautiful church worth a visit. Langkirke with space for 250 people built in 1858     Nesseby har en lang og spennende kirkehistorie. Thomas von Westen tok initiativ til å bygge den …

Continue reading  

Vadsø Museum

  Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk historie og kultur, samtidig som museet formidler lokalhistorie for Vadsø og bygdene rundt.Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. Museets ulike anlegg viser Vadsø som fiskevær, jordbruksområde, handels- og administrasjonsby. Tuomainengården i Ytrebyen og Bietilægården med kaianlegg i Indrebyen forteller om …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Vardø – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Vadsø – Perleturer

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Direct booking: Flights, Boats, Bus,

Reiseplanlegger/Travel Planner Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: ————————————————————— Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer: Flyrute / Flights:          ———————————————— Avstander/ Distances: —————————————————————————- Detailed map:

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tanaelva / Tanariver

  Tana (også Tanaelva) (nordsamisk: Deatnu («Storelva»), finsk: Teno) er ei elv i Karasjok og Tana i Finnmark og Utsjok kommune i Finland. Elva er 366,3 km lang, regnet fra fjerneste kilde, og den har et nedbørfelt på 16 377 km². Middelvannføringen ved munningen er 197 m³/s.[1] Over 256 kilometer av elva utgjør grensa til Finland. Den eksakte grensen følger …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

  Oskarsvarden – Gielkkáidoaivi 255 moh. er en populær og historisk tur i Tana. Idrettslaget Forsøk arrangerer fottur til Kong Oscar II`s varde på Seidafjellet i Tana kommune hver sommer den 7. juli. Det er natursti denne dagen med spørsmål underveis. Man får diplom for deltagelse på Oscarsmarsjen. Turen opp på ca 3,5 km går langs en tydelig (umerket) sti. …

Continue reading  

Båtsfjord – Båtsfjord kirke (church)

  Båtsfjord kirke er en arbeidskirke fra 1971 i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke. Arkitekt for kirken var Hans Magnus. Inventaret er fra byggeåret eller senere. Jardar Lunde har utført det 85 m² store glassmaleriet som heter «Den syvfoldige nåde – Guds herlige majestet».Byggverket er i betong og har 300 plasser. Adkomst til stedet er via Rv891.     Båtsfjord church …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Polmak kirke (Church)

  Polmak kirke er en langkirke fra 1853 i Polmak i Tana. Byggverket er i tre og har 180 sitteplasser. Den ble sannsynligvis oppført etter tegninger utført lokalt og med bemerkninger fra Johan Henrik Nebelong. Kirken er langstrakt og satt sammen av fire deler, hvorav midtpartiet som inneholder skipet og koret er den eldste.[3] Kirken var blitt slitt og i …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana museum

    Tana museum (nordsamiska: Deanu museum) är ett museum i Polmak i Tana kommun i Finnmark fylke i Norge. Tana museum ligger i tidigare Polmak gjestgiveri. Kommunen köpte 1987 denna gård, som också varit Polma fjellstue, för att användas för Tana museum. Utställningen i museet beskriver den flodsamiska kulturen i Tanadalen. Dalen har varit mötesplats för olika etniska grupper …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bigganjarga

  I den innerste delen av Varangerfjorden ligger en verdensberømt forekomst av et konglomerat. Det stammer fra en tid da Jorden kan ha vært dekket av snø og is. Bigganjargatillitten ligger en drøy halvtimes gange fra Stuorravuonna/Karlebotn innerst i Varangerfjorden. Det er et gammelt tråkk langs sjøen, og forekomsten er lett å finne fordi den ligger helt i vannkanten.   …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

  Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk – duodji – et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga «Sjøsamene».   Varanger Sami Museum is a coastal Sami museum. The museum documents and conveys the coastal …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde/ Cultural Heritage Site

  Varanger er usedvanlig rik på kulturminner fra alle perioder etter siste istid og fram til i dag, det vil si et tidsspenn på nesten 12 000 år. Området har vært kjent for arkeologer de siste 100 år og vel så det, og mange kulturminnetyper er identifisert og registrert gjennom utgravninger utført her. Eksempelvis kan nevnes de såkalte ‘gressbakkentuftene’ som …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bjørnesteinen/The Bear Stone

  Bjørnesteinen ligger ved fjellpartiet Ciesti, øst for Mortensnes i Varanger. Bjørnesteinen er en stor steinblokk, som ved første øyekast kan ligne en bjørn. Steinen ligger skråstilt over en annen stein, noe som får det til å se ut som om bjørnen ser ned på offerplassen, og utover Varangerfjorden. Enkelte mener også at bjørnen vokter offerringen. Bjørnen var et hellig …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Murggiid/Klubben

  Murggiid/Klubben Gravplass, offerplass og hellig fjell Helleura rundt fjellknausen er en gammel, samisk gravplass med en rekke samiske graver i steinur. Fjellknausen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er et hellig fjell og det har en gang vært en offerplass her. Gravene, offerplassen og fjellet er automatisk fredet jamfør Kulturminnelovens § 3. Vi ber publikum om å ferdes med forsiktighet og ikke ta ut …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Transteinen

  Det er funnet mange ringformede offerplasser i Finnmark. Det finnes to slike i Mortensnes og den ene befinner seg under bjørnesteinen. Den er bygd i stein inntil ett fjell, slik at fjellet danner en av veggene i ringen. Det finnes ingen konkret informasjon om hva offerplassen har blitt brukt til, eller hvilke ritualer som har tatt sted i den. …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Trolldøra/ Troll door

  På Mortensnes finner vi opprinnelsen til det samiske sagnet om døra i fjellet, også kjent som risedøra eller trolldøra. Dette fjellet ligger litt øst for Mortensnes, i det vi kjennersom Klubbfjellet. Døra er egentlig bare en fordypning i fjellveggen, med en mørkere farge enn resten av fjellet. Det gir dermed inntrykk av å være en dør. Innenfor denne døra …

Continue reading  

Vadsø – Varangerjomfrua/ Varangervirgin

  Stille ligger hun i fjæra. Ren og vakker. Ikke rart at navnet Varangerjomfrua har blitt hengende ved denne steinen. Den er ikke stor. Bare omkring 150 cm lang så den er ikke lett å se blant de andre steinene. Kjører du fra Varangerbotn og kommer til kommuneskiltet for Vadsø stopper du på den lille parkeringsplassen, går ned i fjæra …

Continue reading  

Vadsø – Vestre Jakobselv. Fiske av Laks/salmon fishing

  Vestre Jakobselv ligger ved Varangerfjorden og Jakobselva har sitt utløp her. Laksefiske trekker mange tilreisende i sommeresongen, da elva er fiskerik. I Lilledalen ligger Vestre Jakobselv Camping som gir gode muligheter for overnatting. Mulighet for overnatting er det også på Jakobselvkaia, som ligger ved elva nedenfor brua. Næringslivet i bygda er til stede med entreprenører, bilforhandlere/verksteder, butikk og bensinstasjon. …

Continue reading  

Vadsø – Vestre Jakobselv kirke (Church)

  Vestre Jakobselv kirke ligger i Vadsø sokn i Varanger prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1940. Kirken har langplan og 100 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Ark. Trysil ved Riksarkitektens kontor/Ingolf Schanche.   Vestre Jakobselv church located in Vadsø parish in the Varanger deanery. It is built of wood and was built in 1940. …

Continue reading  

Vadsø – Esbensegården i Vadsø

  Esbensengården ble oppført i 1848-49 av handelsmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) og hans kone Mathilde Henriette Brammer (1826-1896). Gården ligger på Sletten i Ytrebyen, tidligere kalt Ytre kvenby. Kjøpmann Esbensen etablerte sin handelsvirksomhet i bydelen som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringen. Våningshuset er bygd i en stil som var vanlig i kjøpmanns- og …

Continue reading  

Vadsø – Vadsø kirke (church)

  Vadsø kirke er en langkirke fra 1958 i Vadsø kommune, Finnmark fylke. Den ble oppført i perioden 1954–1958 og innviet 30. mars 1958. Arkitekt for kirken var Magnus Poulsson. Byggverket er i betong og har 480 plasser. Kirken er oppført på samme sted som den forrige kirken, men er orientert nord-syd. Vendt mot byen har den en høy og …

Continue reading  

Vadsø – Vadsøya kulturpark. (Cultural Park)

  Vadsøya kulturpark ble åpnet i 1997 som del av Fotefar mot nord-prosjektet. Vadsøya har en mengde kulturminner fra eldre og nyere tid. Ved øyas nordøstre strand finner du sporene etter været som var Vadsø bys forløper; et bosettingsområde omtalt som en av de best bevarte «middelalderbyer» i Norge. Bosettingsspor fra middelalderen Vadsøya ble bosatt ved midten av 1400-tallet. På …

Continue reading  

Vadsø – Bietilægården, Vadsø

  Bietilægården er en gård med tradisjoner fra kystkultur og jordbruk. Gården ligger i Indrebyen i Vadsø, tidligere kalt Indre kvenby. Den ble bygd av kvenske innvandrere og består av bolighus, tre fjøs, kaianlegg med nothjell og slipp for båtopptrekk. Familien Bietilæ og gårdens historie Henrik Bietilæ og kona Anna Grethe fikk oppmålt tomta til gården i 1879 og bygde …

Continue reading  

Vadsø – Fabrikkaia

  Fabrikkaia ligger ved Prestelva i Vadsø. og ble etablert som en del av Esbensens guanofabrikk. Fabrikkanlegget ble oppbygd fra 1871. men har gjennomgått mange endringer. 1 1908 ble deler av anlegget ødelagt av brann, men ble gjenoppbygget og modernisert. Drifta vedvarte til 2. verdenskrig, da tyskerne rekvirerte fabrikken og guanoproduksjonen opphørte. Mot slutten av krigen ble omtrent alle trekaiene …

Continue reading  

Vadsø – Ekkerøy, Vadsø

  Ekkerøy er et av de eldste fiskeværene i Finnmark. Mens det tidligere var en utpreget gammel samisk bosetting langs Varangerfjorden, var Ekkerøy blant de nye «norske» bygdene. Her drev man typisk kombinasjonsdrift med fiske og jordbruk. Fjorden var svært fiskerik og ble senere attraktiv for finsk bosetting, drevet fram av vanskelige tider i Finland. Du kan finne typisk finske …

Continue reading  

Kystfort HKB 5./478 Ekkerøy, Vadsø

  Under andre verdenskrig kom de tyske okkupantene til Ekkerøy i juli – august 1940. Mange tyske soldater oppholdt seg her i vel fire år. Tyskerne rekvirerte privathus, bedehus, skole, telegrafen og losjebygg og hadde sitt hovedsenter på Neset. Der bygde de boligbrakker til seg selv og de rektangulære murene du ser i nærområdet til parkeringsplassen er rester av disse …

Continue reading  

Vadsø – Tuomainengården i Vadsø

    Tuomainengården er en av museets kvengårder. Den ligger i Slettengata 21, like ved Esbensengården i Ytrebyen. Opprinnelig het gården Vinikkagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Han utvandret fra Tornedalen i Sverige i 1845 og slo seg ned i Ytre kvenby. Innvandringen fra Finland og Tornedalen i Sverige var stor til Vadsø på 1800-tallet, og …

Continue reading  

Vadsø – Kjeldsenbruket, Ekkerøy

  Kjeldsenbruket er et tidligere fiskebruk med butikk som ligger på Ekkerøy, et gammelt fiskevær 12 km øst for Vadsø. Kjeldsenbruket er åpent for besøkende om sommeren, med kafé i den gamle butikken og kunstutstilling. Museets guider viser rundt på bruket. Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, …

Continue reading  

Vadsø – Skallelv kirke (church)

  Skallelev-væringene har bestandig hatt et nært forhold til bygningen som idag huser Skallelv kirke. Den ble tatt i bruk som skole i 1901 inntil den nye skolen ble innviet i 1953. Folk i Skallelv begynte å arbeide for at den skulle omgjøres til kirke. Etter mye om og men fikk man både de kirkelige og kommunale myndighetene med på …

Continue reading  

Vardø – Knutepunkt Kiberg, Nasjonalpark/ Hub Kiberg, National

  Klimaendringer er en av nåtidens største utfordringer. Hva innebærer utfordringene for mennesket og naturen, og har museumssektoren en rolle å spille i formidlingen av disse? Varanger Museum, UiT Norges arktiske universitet og Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, skal belyse hvordan naturen, landskap og nasjonalparkens historie er, og vil være påvirket av menneskeskapte klimaendringer. Prosjektet skal utvikle en metodikk forankret i natur– og …

Continue reading  

Vardø – Russisk takk til motstandsfolk/Russian thanks to resisters

  Russland takker dere. Evig minne til Russiske og norske patrioter som falt i kampene mot fascismen. Minnesteinen står ved partisaner museet i Kiberg.     Россия спасибо. Вечная память российских и норвежских патриотов, павших в боях против фашизма. Камень памяти стоит на музей партизан в Kiberg.   Russia thank you. Eternal memory to the Russian and Norwegian patriots who …

Continue reading  

Kystfort 3./513 Kiberg / Kibergnes coastal fort.

  Kibergneset  Fort Kiberg Etter at de tyske angrepene på Murmanskfronten stanset opp høsten 1941 fikk Varangerområde øket betydning som baseområde for styrkene på Ishavsfronten. I forbindelse med forsvaret av område ble det som nevnt stilt to tunge kystbatterier til disposisjon. Disse ble anlagt på henholdsvis Kjelmsøya (24 cm), ved innløpet til Bøkfjorden og Kibergnes (28 cm) Kiberg-batteriene var det …

Continue reading  

Vardø – Domen

  Fjellovergangen mellom Kiberg og Svartnes/Vardø. I den perioden man drev med heksebrenning var det velkjent at Domen var plassen der man møtte djevelen. Her var også nedgang til helvete inne på fjellet. Domen (127 moh) er en fjellovergang vest for Bussesundet i Vardø kommune. Veien er av og til stengt om vinteren pga. dårlig vær. Domen er best kjent …

Continue reading  

Vardø – Vardøhus festning / Vardøhus Fortress

  Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst. Festningen, formet som en åttekanta stjerne, ble opprinnelig bygd for å markere Danmark-Norges suverenitet i nordområdene og for å sikre nærforsvaret av Vardø. Det som i dag er Vardøhus, er det siste av tre festningsverk i området og har med det tradisjoner helt tilbake til styringstida …

Continue reading  

Vardø – Drakkar

  Drakkar Du holder pusten når du får se han! Dette råe monumentet ute på Skagen i Vardø. Du ser rester av et vikingskip, en dinosaur og en hval i positur mot himmelen. Han vokter Bussesundet og viser vei slik at folk ved havet også i fremtiden kan finne veien til Vardø. I fantasien ser du for deg han kommer …

Continue reading  

Vardø – Pomormuseet i Vardø/Pomor Museum in Vardø

  Pomormuseet  i Vardø Pomorhandelen hadde sin blomstringstid på 1800 årstallet. Årlig kom det mellom 300 – 400 russiske skuter som drev byttehandel med korn, fisk med den norske lokalbefolkningen. Siden Vardø hadde tollkontoret for Øst-Finnmark ble byen en hovedstad for pomorhandelen mellom lokal-befolkningen i Kvitsjøtraktene i Russland og kystområdene i Nord-Norge. Utstillingen er produsert i Russland som følge av …

Continue reading  

Vardø – Partisanmuseet i Kiberg/ Partisans in Kiberg

  Bygda, som i alle år hadde hatt nær tilknytning til Russland, ble sommeren 1940 satt under tyske og norske nasjonalsosialisters øyne. Det ble derfor naturlig at folk reiste østover til andre siden av Varangerfjorden. det var kjent at i bygda Tsypnavolok på Fiskerhalvøya bodde det norske familier som snakket norsk og levde på gamlelandets minner, selv om de etter …

Continue reading  

Vardø – Hornøya – Vardø fyr/lighthouse

  Øya består av sandstein og skifer og måler ca. 900 ganger 650 meter. Den har bratte stup på vestsiden, mens østsiden skråner ned mot havet. Avslutninga dannes på denne sida av ei halvøy, Store Avløysinga. Lille Avløysinga er en holme som ligger rett sør for Hornøya. På vestsiden, mellom Hornøya og naboøya Reinøya ligger Prestholmen. Hornøya har en av …

Continue reading  

Vardø – Heksebrenning/ Witch burning, Vardø

    Steilneset minnested, – med Heksemonumentet, er til minne om 91 mennesker som ble brent som hekser i perioden 1598 til 1692 i Vardø. Minnestedet består av en minnehall tegnet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor, samt et flammehus med en skulptur av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois. Heksemonumentet ligger i kort gangavstand fra Vardø sentrum, på samme side …

Continue reading  

Vardø – Tusenårsmerket i Vardø/ Vardø city is Finnmark county’s millennium

  Utgangspunktet for Kultur- og kirkedepartementet, som står bak ideen om tusenårsstedene, var at det skulle være et tusenårssted i hvert fylke, og at disse skulle være på plass innen år 2005. Tusenårsstedet skulle også ses i sammenheng med hundreårsfeiringen for unionsoppløsningen i 1905. Målet for fylkestusenårsstedene er å bidra til at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder m.v. av stor historisk, …

Continue reading  

Vardø – Vardø kirke (church)

  Vardø kirke ligger i Vardø sokn i Varanger prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1958. Kirken har rektangelplan og 432 sitteplasser. Arkitekt: Eyvind Moestue. Vardø kirke er en langkirke i betong med lavere og smalere kor, høyt saltak og høyt og spisst skiveformet tårn i vest. Kirken er tegnet av arkitekt Eivind Moestue i et …

Continue reading  

Vardø – Vardø kapell (Chapel)

  Vardø kapell, også kalt Steglnes kapell, står ved kirkegården på Steglneset, omkring 200 meter sør for Vardøhus festning i Vardø by i Vardø kommune i Finnmark fylke, og er en tømret langkirke bygget i 1908. Vardø kapell ligger i Finnmark I motsetning til Vardø kirke ble ikke kapellet ødelagt under andre verdenskrigen. På 1990-tallet måtte det restaureres og det …

Continue reading  

Vardø – Sandfjordneset Natureservat/ Sandfjordneset Nature Reserve

  Verneformål og Sanddynelandskap – Naturreservat Reservatet ble opprettet ved kongelig resolusjon 4. november 1983 og dekker et areal på ca. 0,5 km. Formålet med fredningen er å bevare et fint utformet flygelandfelt med interessant sandstrand vegetasjon. I mange av de korte vindutsatte fjordene langs Finnmarkskysten finner vi fine strender sanddynelandskap innenfor. Sanddynene dannes ved at vinden blåser sanden innover …

Continue reading  

Varangerhalvøya Nasjonalpark/ Varangerhalvøya National

Varangerhalvøya National Welcome to the National Park and protected landscape area. Varangerhalvøya are meeting for the Arctic, eastern and southern plants and animals and has unique landforms and Sami monuments. Therefore, more than 2000 square kilometers of the largest peninsula protected. Google trans. Arktisk og urgammelt landskap. På Varangerhalvøya kan du se landskapet slik det så ut for 2-3 millioner …

Continue reading  

Båtsfjord – Hamningberg Kirke (Church)

  Hamningberg kirke er en langkirke fra 1949 i Båtsfjord kommune. Byggverket er i tre og har 140 plasser. Arkitekt Sverre Poulsen     Hamningberg church is a church from 1949 in Båtsfjord municipality. The structure is in wood and has 140 seats. Architect Sverre Poulsen /kf   Back to start

Continue reading  

Båtsfjord – Hamningberg

    I gammel tid var her tusenvis av fiskere i sesongen. Idag er det etterkommere fra det gamle været som holder det gamle fiskeværet vedlike. De holder de gamle bygningene i god stand og sørger for at det som ikke ble brent ned under siste verdenskrig kan vises fram for etterslektene. Et turistmål som er vel verd å besøke. …

Continue reading  

Kystfort 3/HAA 488)/ Hamningberg Coastal fort Hamningberg(3/HAA 488)

  Hamningberg.  Batteriet (3/HAA 488) Kystbatteriet som ble anlagt på Harbakken hadde som oppgave å sikre skipsleden i samarbeid med batteriene på Makkaur og i Vardø, hindre fientlig landgang og bruk av Syltefjord og Perfjord. Av tyngre våpen inngikk 6 stk – 14,5 cm kanoner (fr) i feltmessige stillinger. Skuddvidde ca. 1800 m. (4 skyts var plassert på Harbakken mens …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Hurtigruta/ Coastal Streamer

Ruteplan for Hurtigruta/ Timetable for Hurtigruta (coastal streamer): https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/   Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading