Kirker/ Churches

Articles

Find More  

Elvebakken kirke, Alta

Elvebakken kirke er bygget i 1964 som langkirke med et bakre orgelgalleri og en tilstøtende menighetssal. Kirken rommer 224 sitteplasser i kirkeskipet og 100 i menighetssalen. Elvebakken kirke ligger på høyden av Sandfallet med utsikt mot Elvebakken og munningen av Alta elv. Kirkebygget Kirken er bygget i armert betong med tre- og platekonstruksjoner innvendig. Utvendig tak er i skifer. Tårntak og …

Continue reading  

Henningsvær kirke (Church)

Henningsvær kirke ligger på Heimøya. Kirken er en arbeidskirke, og ble innviet i 1974. Henningsvær nye kirke er en arbeidskirke i tre. Kirken erstattet «gammelkjerka», Henningsvær gamle kirke, eller Henningsvær kapell, som ble bygget i 1852. Gammelkirken var gitt til stedet av væreier Jens Henrik Klæboe Dreyer, som i gjengjeld fikk sin egen stol i kirken. Kapellet lå på samme …

Continue reading  

Vågan kirke – Lofotkatedralen, (Church) Kabelvåg

Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen, ble innviet i oktober 1898, og befinner seg omtrent 1 km øst for Kabelvåg, ved Kjerkvågen. Kirken erstattet en eldre kirke fra 1799 som var blitt for liten. Tømmeret til kirken ble levert av trelastfirmaet Jacob Digre i Trondheim. Delene ble prefabrikkert på fabrikken i Trøndelag og satt sammen i Kabelvåg. Kirken er en …

Continue reading  

Burfjord Kirke (church)

Burfjord kirke er en langkirke i Kvænangen kommune. Bygget ble oppført som bedehus for læstadianere og ombygget til kirke med innvielse 5. juli 2009. Kirken har et fire stemmers orgel fra Robert Gutavsson fra 2002. Døpefonten er av tre, i likhet med den enkle prekestolen. Det finnes også en liten, flyttbar lesepult. Kirkerommet er møblert med stoler.

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Karlebotn kapell (chapel)

  Karlebotn kapell er en langkirke fra 1955 i Nesseby kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 60 plasser. Kapellet ble tegnet av Trond Dancke. Bygningen ble vigslet til kapell i 1960. Wikipedia Åpnet: 1955   Karlebotn Chapel is a long church from 1955 in Nesseby municipality, Finnmark county. The construction site is in wood and has 60 …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Nessby kirke (church)

  En historisk og en utrolig vakker kirke som er verdt et besøk. Langkirke med plass til 250 personer bygget i 1858   A historic and an incredibly beautiful church worth a visit. Langkirke with space for 250 people built in 1858     Nesseby har en lang og spennende kirkehistorie. Thomas von Westen tok initiativ til å bygge den …

Continue reading  

Nordkyn – Kjøllefjord kirke (church)

  Kjøllefjord kirke er en langkirke fra 1951 i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Den er bygget i stein og har 300 plasser. Kirken er en gave fra Danmark etter krigen, og var den første kirken som ble gjenreist i Finnmark etter krigen. Den forrige kirken i bygden ble brent under nedbrenningen av fylket i 1944. Arkitekten Finn Bryn tegnet i …

Continue reading  

Alta – Nordlyskatedralen i Alta/Northern Lights Cathedral in Alta

    Nordlyskatedralen Alta kirke er en kirke i Alta. Arkitekter for byggverket er Link signatur og schmidt hammer lassen architects. Utsmykkingen og de liturgiske møblene i kirkerommet er utformet av den danske kunstneren Peter Brandes Hovedentreprenør er Alta-selskapet Ulf Kivijervi AS. Vigslingsgudstjenesten for Nordlyskatedralen ble holdt søndag 10. februar 2013. Kronprinsesse Mette-Marit og biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, …

Continue reading  

Alta – Alta gamle kirke/ Alta old church

    Alta kirke er en langkirke i tre/tømmer med et bakre galleri. Det tidligere fremskutte galleriet på begge sider av kirkerommet ble fjernet i forbindelse med ombygging ca. 1950. Kirken er i engelsk-inspirert nygotikk. Den ble bygget i 1858 etter tegninger laget av «kong Thomas» – Stephen Henry Thomas, verksdirektør for Kaafjord kopperverk 1844-1859. Kirken er oppgitt å ha …

Continue reading  

Alta – Langfjord Kirke (church)

  Sopnes var et gammelt poststed i Langfjorden, en arm av Altafjorden i Finnmark. Langfjord kirke var en av kirkene i Finnmark som ikke ble brent under andre verdenskrig. «Scharnhorst», et stort tysk krigsskip, lå for anker her. Veien til Øksfjord passerer her. I dag er det ikke poststed her, men kirken er stadig i bruk.     Sopnes was …

Continue reading  

Alta – Kåfjord Kirke/ Kåfjord church

  Bygget under gruveperioden som ble avsluttet for over hundre år siden, men står like fint i dag. Før Kåfjord kirke ble bygget (under gruveperioden i Kåfjord) holdt det ofte holdt søndagsgudstjenester i»The House» etter det anglikanske kirkeritualet. Den engelske befolkningen måtte likevel til Talvik for å ordne sine kirkelige forretninger i likhet med alle andre som bodde i Kåfjord. …

Continue reading  

Alta – Komagfjord kirke (church)

  Komagfjord kirke ble vigslet 10. april 1960. Den er ei “annerledes kirke” i Altafjorden, ei brunbeiset korskirke. Arkitekter var Turid og Kristen Bernhoff, Oslo. Entreprenør var Tømmermester Kivijervi med byggeleder Arne Rasmussen. Han bygget senere Elvebakken kirke og bygget om bedehuset i Rafsbotn til Rafsbotn kapell. Etter at kirka sto ferdig har det vært nødvendig med noen utbedringer. Fyrkjelen …

Continue reading  

Alta – Talvik kirke (church)

  Talvik kirke ligger i Talvik sokn i Alta prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1883. Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan (Tygen). Talvik kirke, som ble innviet i 1883, er en langkirke med tårn over våpenhuset, oppført i panelt laft etter tegninger av veiingeniør A. Tygen fra …

Continue reading  

Alta – Katolsk kirkegård/ Catholic cemetery

  Nordpolmisjonen (Praefectura Apostolica Poli Arctici) var et katolsk apostolisk prefektur som ble opprettet i 1855 for å drive misjonsarbeid. Dette skulle foregå først og fremst i områder nord for polarsirkelen, men også noen andre områder ble tatt med. Virkeområdet dekket således: • Norge og Sverige nord for polarsirkelen • Kolahalvøya • Island • Grønland • Færøyene • Det arktiske …

Continue reading  

Deatnu Tana – Austertana kirke (church)

  Austertana kapell ligg i Tana sokn i Indre Finnmark prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1958. Kyrkja har langplan og 144 sitjeplassar. Arkitekt: Trond Dancke/Inge Fred Devo.     Austertana chapel lies in Tana parish in Inner Finnmark deanery. The chapel is built in wood in 1958. The church has long plan and has the …

Continue reading  

Båtsfjord – Båtsfjord kirke (church)

  Båtsfjord kirke er en arbeidskirke fra 1971 i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke. Arkitekt for kirken var Hans Magnus. Inventaret er fra byggeåret eller senere. Jardar Lunde har utført det 85 m² store glassmaleriet som heter «Den syvfoldige nåde – Guds herlige majestet».Byggverket er i betong og har 300 plasser. Adkomst til stedet er via Rv891.     Båtsfjord church …

Continue reading  

Båtsfjord – Syltefjord Kapell (Chaptel)

  Syltefjord kapell er en langkirke fra 1934 i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 60 plasser. Bygget 1934 i Makkaur, revet og flyttet til Syltefjord 1955     Syltefjord Chapel is a long church from 1934 in the municipality of Båtsfjord, Finnmark county. The edifice is in wood and has 60 seats. Built in 1934 …

Continue reading  

Berlevåg – Berlevåg kirke (Church)

  Berlevåg kirke er en langkirke fra 1960 i Berlevåg kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i betong og har 300 plasser. Arkitekt for bygget var Hans Magnus. Inventaret er fra byggeårene eller senere. Altertavlen er utført av Kåre Jonsborg. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via fylkesvei 890. Det første forsamlingshus i Berlevåg var et bedehus. 12. …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana Kirke/ Tana Church

  Tana kirke Rustefjelbma. Innviet 1964. Tegnet av Esben Poulsson. Altertavlen malt av Terje Grøstad. 26 m høy frittstående kirkestøpul. Takene dekket med Alta-skifer. Kirken ligger ved Rv 98 ca. 23 fra Tana bru i retning mot Ifjord.     Tana Church Rustefjelbma. Inaugurated 1964. Drawn by Esben Poulsson. The altarpiece painted by Terje Grøstad. 26 m high freestanding kirkestøpul. …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Polmak kirke (Church)

  Polmak kirke er en langkirke fra 1853 i Polmak i Tana. Byggverket er i tre og har 180 sitteplasser. Den ble sannsynligvis oppført etter tegninger utført lokalt og med bemerkninger fra Johan Henrik Nebelong. Kirken er langstrakt og satt sammen av fire deler, hvorav midtpartiet som inneholder skipet og koret er den eldste.[3] Kirken var blitt slitt og i …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Karasjok kirke/ Karasjok church

  Karasjok kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1974. Kirken har åttekantplan og 336 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Østbye/Kleven Almaas. Karasjok nye kirke ble bygd i 1974, da den gamle kirken, som ligger på den andre siden av Karasjok-elven, var blitt for liten. Kirken, som er …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Suosjavrre kirke (Church)

  Suosjavrre kirke er en langkirke fra 1968 i Karasjok kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tømmer og har 75 plasser. Kapellet ble reist i samarbeid mellom Norges Samemisjon og Karasjok og Kautokeino kommuner. Adkomst til stedet er via Rv92.     Suosjavrre church is a church from 1968 in Karasjok Municipality, Finnmark county. The edifice is in timber and …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Karasjok gamle kirke/ Karasjok old church

  Karasjok gamle kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1807. Kirken har korsplan og 140 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: Daniel Stroch. Karasjok kirke ble bygd i 1807 av byggmester Daniel Storch. Den har korsformet grunnplan, der de fire armene opprinnelig var omtrent like lange. …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Valjok kirke (church)

  Valjok kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1932. Kirken har langplan og 60 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Harald Sund. Valjok er en grend med gårdsbruk i elvedalen langs Tana som danner grense mot Finland. Grenda fikk eget kapell på begynnelsen av 1930-tallet, tidligere hadde innbyggerne …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino kirke (church)

  Kautokeino kirke ligger i Kautokeino sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1958. Kirken har langplan og 272 sitteplasser. Arkitekt: Finn Bryn. Kautokeino kirke, Kautokeino kirke ligger i Kautokeino sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1958. Kirken har langplan og 272 sitteplasser. Arkitekt: Finn …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino, Maze kirke (church)

  Maze kirke ligger i Kautokeino sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1965. Kirken har rektangelplan og 150 sitteplasser. Arkitekt: Rolf Harlew Jenssen.     Maze Church is located in Kautokeino parish in Indre Finnmark deanery. It is built of wood and was built in 1965. The church has rectangular plan and …

Continue reading  

Loppa – Øksfjord kirke (church)

  Øksfjord kirke ligger i Loppa sokn i Alta prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1954. Kirken har langplan og 210 sitteplasser. Arkitekt: Hans Magnus.     Øksfjord Church is located in Loppa parish in the Alta deanery. It is built of brick and was built in 1954. The church has long plan and 210 seats. …

Continue reading  

Loppa – Sandland kirke (church)

  Sandland kirke ble bygget som kapell i 1971, men ble godkjent som kirke i 1997. Kirka ligger i Sandland i tilknytning til Sandland kirkegård. Den dekker behovet for befolkningen fra Sandland og Sør-Tverrfjord.   Sandland church was built as chapel in 1971, but was approved as a church in 1997. The church is located in Sandland adjacent to Sandland …

Continue reading  

Loppa – Nuvsvåg Kirke (Church)

  Nuvsvåg kirke ble oppført i 1961 av lokalbefolkningen i Nuvsvåg – de fleste som hjalp til var medlemmer av Nuvsvåg kirkeforening. Materialer til kirka er fra interimskirka i Øksfjord som ble revet etter at den nye kirka – Øksfjord kirke sto ferdig i 1954. Interimskirka sto der Samvirkelaget står i dag. Kirka er godt vedlikehold takket være ivrige medlemmer …

Continue reading  

Hammerfest – kirke / Hammerfest church

    Hammerfest kirke er en kirke bygd i en vifteplan fra 1961 i Hammerfest kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i betong og har 400 plasser. Arkitekt for kirken var Hans Magnus. Adkomst til stedet er via Rv94.En moderne betongkirke i verdens nordligste by evner å være varm, intim og innbydende. Slike paradokser finner du bare i Hammerfest.Trekantet form Hammerfest …

Continue reading  

Hasvik – Hasvik kirke (church)

  Hasvik kirke ligger i Hasvik sokn i Alta prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1955. Kirken har åttekantplan og 220 sitteplasser. Arkitekt: Valdemar S. Hansteen/Sørensen.   Hasvik church located in Hasvik parish in the Alta deanery. It is built of wood and was built in 1955. The church has octagon plan and 220 seats. Architect …

Continue reading  

Hasvik – Dønnesfjord Kirke/ Dønnesfjord church

  Dønnesfjord ligger ca.14 km fra Breivikbotn. Veien over fjellet er kun kjørbar i sommerhalvåret – den blir ikke holdt åpen om vinteren. Det er en smal grusvei som går gjennom et dramatisk og vakkert landskap – flere steder kjører du langs stupbratte fjellsider, og langt langt der nede kan du se idylliske fiskevann!             …

Continue reading  

Hasvik – Breivikbotn kirke (church)

  Breivikbotn kapell er en langkirke fra 1959 i Hasvik kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 90 plasser.   Breivikbotn church is a church from 1959 in Hasvik municipality, Finnmark county. The edifice is in wood and has 90 seats. /esh        

Continue reading  

Hasvik – Sørvær kirke (church)

  Sørvær kirke står i Sørvær på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark, og er ei langkirke fra 1968. Arkitekt for bygget var Sverre Flåto. Kapellet har sitteplassar til vel 100 personar. Historie: Det har vært kirke i Sørvær også lenger tilbake i tid. Første gangen en finner Sørvær-kirka nevnt i kilder er i 1589. Denne kirka ble revet i …

Continue reading  

Kvalsund – Kvalsund kirke (Church)

  Kvalsund kirke ligger i Kvalsund sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1892. Kirken har langplan og 190 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Chr.Thams.   Kvalsund Church is located in Kvalsund parish in Hammerfest deanery. It is built of wood and was built in 1892. The church has long plan and 190 …

Continue reading  

Kvalsund – Kokelv kirke

  Kokelv kapell er en langkirke fra 1960 i Kvalsund kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 112 plasser. Kokelv kapell ble bygget av Tyskere etter krigen. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via Fv182 og Rv889. Wikipedia     Kokelv Church is a church from 1960 in Kvalsund Municipality, Finnmark county. CEDA is wood …

Continue reading  

Áisaroaivi kirke (church), Sennalandet

  Sennalandet kirke I 1953 hadde man begynt med noen faste sommerstevner, blant annet på Sennalandet. En liten mil nærmere Alta, ved Okselv, var det et reinslakteri som Samemisjonen lånte til stevnene de første årene, slik at det var mulig å trekke inn hvis dårlig vær. Ønsket var å få bygget et enkelt sommerkapell i første omgang på Sennalandet og …

Continue reading  

Måsøy – Slotten kirke (Church)

  Slotten kirkel (også kalt Slåtten kapell) er en langkirke fra 1965 i Slåtten i Måsøy kommune, Finnmark fylke.                                               Byggverket er i tre og har 100 plasser.   Slåtten Church (also called Slåtten chapel) is a church from 1965 Slåtten Måsøy Municipality, Finnmark county. CEDA is in wood and has 100 seats. Google trans.    

Continue reading  

Måsøy – Havøysund kirke (church)

  Havøysund kirke, Måsøy Havøysund kirke, Måsøy ligger i Måsøy sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1961. Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Arkitekt: E.Poulsson. Havøysund kirke ble, i likhet med de andre kirkene i Måsøy, brent av tyskerne under evakueringen av Finnmark i 1944. Den nye kirken, som sto ferdig i 1960, …

Continue reading  

Måsøy – Rolvsøy kirke (church)

  Rolvsøy kirke er bygget i 1986. Byggverket er i tre og har 77 plasser. Spesielt er det at Gud presenteres som kvinneskikkelse på altertavlen.       Rolvsøy church was built in 1986. CEDA is wooden and has 77 seats. In particular it is that God is presented as female figure of the altarpiece.

Continue reading  

Måsøy – Ingøy kirke (church)

  Ingøy kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1957 på Ingøya i Måsøy i Finnmark fylke. Kirken i betong og tre og har 120 plasser. Kirkens altertavle er fra 1932, og ble reddet da den forrige kirken ble brent. Altertavlen viser Jesus som stiller stormen. I tillegg reddet man sølvtøyet, og kirkeklokkene ble senere funnet igjen. …

Continue reading  

Nordkapp – Honningsvåg kirke (church)

  Honningsvåg kirke ligger i Nordkapp sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1885. Kirken har langplan og 220 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: J.W.Nordan. Honningsvåg kirke, som ble innviet i 1885, er en laftet og panelt langkirke med vesttårn oppført av D. G. Evjen etter tegninger av arkitekt J. W. Nordan. Kirken …

Continue reading  

Nordkapp – Sankt Johannes kapel(chapel)

  Sankt Johannes kapell er et økumenisk kapell fra 1990 i fjellet i tilknytning til Nordkapphallen, i Nordkapp kommune i Finnmark. Kapellet har 15 sitteplasser og brukes til vielser.     Sankt Johannes chapel is an ecumenical chapel from 1990 in the mountains adjacent to Nordkapp, Nordkapp municipality in Finnmark. The chapel has 15 seats and is used for weddings. …

Continue reading  

Porsanger – Skoganvarre kirke (church)

  Skoganvarre kapell er en langkirke fra 1963 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Den ble innviet 7. oktober 1963. Byggverket er i tre og har 90 plasser. Kirken ble stengt i 2012 på grunn av skader. I 2013 tok innbyggere i Skoganvarre initiativ til å rehabilitere kapellet ved å skaffe penger på ulike måter, blant annet ved å selge lodd …

Continue reading  

Porsanger – Billefjord kirke (church)

  Indre Billefjord bedehuskapell er en langkirke fra 1951 i Indre Billefjord, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 250 plasser. Adkomst til stedet er via E6. I 1935 ble det første bedehuset i Indre Billefjord, reist på initiativ fra kvinneforeningen i Billefjord og Norges Samemisjon. Det nye huset fikk navnet Seierstad bedehus, men i 1944 ble …

Continue reading  

Porsanger – Lakselv kirke (church)

  Lakselv kirke er en langkirke fra 1963 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Kirken er tegnet av arkitekt Eyvind Moestue. Byggverket er i tre og har 400 plasser. En av kunstnerne bak kirkens utsmykninger er Karl Erik Harr.] Harr har malt kirkens altertavle, og skal ha benyttet Halvdan Sivertsen som modell for maleriets Jesus-figur. I første halvdel av 1860-årene bygget …

Continue reading  

Porsanger – Børselv kirke/ Børselv church

  Børselv kirke er en åttekantet kirke fra 1958 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 300 plasser. Den ble vigslet 16. mars 1958. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via Fv183 og Rv98.   Børselv church is an octagonal church from 1958 in Porsanger Municipality, Finnmark county. The building is made of wood …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Skjøtningberg gamle kirkegård/ Old Skjøtningberg Cemetery

Skjøtningberg gamle kirkegård Fredet: et arkeologisk minne fra middelalderen i Lebesby kommune. En erstatning for middelalderkirken på Skjøtningberg var således reist seinest 1643. Nykirken var en rektangulær tømmerbygning med tårn (takrytter?) og smalere kor. I 1708 ble almuen pålagt å forhøye kirkegårdens innhengningsmur. Kirkegården ble benyttet etter at kirken var revet, bl.a. til gravlegging av døde fra Kjøllefjord sogn der …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Gamvik kirke/ Gamvik church

  Gamvik kirke er en arbeidskirke fra 1958 i Gamvik kommune, Finnmark fylke. Den er tegnet av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Kirken er den nordligste kirken på det europeiske fastlandet. Gamvik kirke er bygd i betong og har 224 plasser i kirkerommet og 80 i menighetssalen. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål.     Gamvik church is …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Mehamn kapell/Mehamn chapel

  Mehamn kapell ligger i Mehamn, Gamvik sokn i Hammerfest prosti. Den er bygd i betong og oppført i 1965. Kirka har 203 sitteplasser. Arkitekt: Hans Magnus.   Mehamn chapel lies in Mehamn, Gamvik parish in Hammerfest deanery. It is made of concrete and built in 1965. The church has 203 seats. Architect: Hans Magnus.          

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Kjøllefjord gamle kirke/ Kjøllefjord old church

  Kjøllefjord gamle kirke var en kirke fra 1738, som stod i Kjøllefjord i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Den var bygd som en korskirke, men ble ombygd til langkirke, og fungerte som hovedkirke fram til 1819. Kirken lå i Kjøllefjord prestegjeld, som ble opprettet i 1685, da Skjøtningberg prestegjeld ble nedlagt. Mange av inventargjenstandene stammet fra Skjøtningberg kirke. Kirken hadde …

Continue reading  

Bugøynes kirke (church)

  Denne kirken er det nyeste kirken i Sør-Varanger. Det er bygget i 1989. Bygget er sentralt plassert i bygda. Bak bygget står en stor dugnadsinnsats fra bygdas befolkning. Kirken med kirkekjelleren fungerer på mange måter som et bygdehus på Bugøynes. Månedlig feires det gudstjenester i kirken, og iblant avholdes det også læstadianske samlinger i tilknytning til bygget. Kirken med …

Continue reading  

Sør-Varanger – Neiden kirke/Neiden church

  Neiden kirke er en langkirke fra 1902 i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke. I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet fra 26 familiefedre i Neiden, om å få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare fire år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om å få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske …

Continue reading  

Sør-Varanger – Sankt Georgs (Chapel) kapell i Neiden

  Sankt Georgs kapell i Neiden i Finnmark er Finnmarks eldste kirkehus og det eldste ortodokse gudshus i Norge.Det er fra 1565 og ble bygd av Trifon. St Georgs kapell er en liten, lav tømmerbygning, kun 10 m². Kapellet er ikke bygget til liturgisk bruk, men nok tenkt som bønnehus og gravkapell. Kapellet har stor religiøs og historisk betydning for …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kirkenes kirke (church)

  Kirkenes kirke ble bygget i 1959. Den har 275 sitteplasser. Litt historie: I 1857 ble det bestemt å bygge en kirke på den sørlige siden av Varangerfjorden. Sognet skulle hete Syd-Varanger Sogn. Først var Svartaksla på Jakobsnessiden tenkt som tomt, men så ble det bestemt å bygge kirken på Piselvnes mellom Pasvikelven og Langfjorden. Etter at kirken kom dit …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kong Oscars kapell

  Kong Oscar IIs kapell ligger ved Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Kapellet ble reist som grensevern mot Russland, etter at russerne ikke hadde respektert den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826. Det er ei langkirke i stein med 72 plasser. Det ble vigslet den 26. september 1869 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef, og restaurert i 1992. Arkitekt …

Continue reading  

Sør-Varanger – Svanvik kirke (church)

  Svanvik kirke fra 1934, er en særpreget korskirke med kraftig takrytter over midten, oppført i upanelt laftet rundtømmer etter tegninger av arkitekt Harald Sund. Kirken er preget av en forenklet utgave av nasjonal nybarokk. Koret, som stikker ut i kirkerommets kryssparti, er omgitt av slanke, dreide stolper og baldakinen over alterpartiet er båret av søyler. Over midten av rommet …

Continue reading  

Vadsø – Vestre Jakobselv kirke (Church)

  Vestre Jakobselv kirke ligger i Vadsø sokn i Varanger prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1940. Kirken har langplan og 100 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Ark. Trysil ved Riksarkitektens kontor/Ingolf Schanche.   Vestre Jakobselv church located in Vadsø parish in the Varanger deanery. It is built of wood and was built in 1940. …

Continue reading  

Vadsø – Vadsø kirke (church)

  Vadsø kirke er en langkirke fra 1958 i Vadsø kommune, Finnmark fylke. Den ble oppført i perioden 1954–1958 og innviet 30. mars 1958. Arkitekt for kirken var Magnus Poulsson. Byggverket er i betong og har 480 plasser. Kirken er oppført på samme sted som den forrige kirken, men er orientert nord-syd. Vendt mot byen har den en høy og …

Continue reading  

Vadsø – Skallelv kirke (church)

  Skallelev-væringene har bestandig hatt et nært forhold til bygningen som idag huser Skallelv kirke. Den ble tatt i bruk som skole i 1901 inntil den nye skolen ble innviet i 1953. Folk i Skallelv begynte å arbeide for at den skulle omgjøres til kirke. Etter mye om og men fikk man både de kirkelige og kommunale myndighetene med på …

Continue reading  

Vardø – Vardø kirke (church)

  Vardø kirke ligger i Vardø sokn i Varanger prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1958. Kirken har rektangelplan og 432 sitteplasser. Arkitekt: Eyvind Moestue. Vardø kirke er en langkirke i betong med lavere og smalere kor, høyt saltak og høyt og spisst skiveformet tårn i vest. Kirken er tegnet av arkitekt Eivind Moestue i et …

Continue reading  

Vardø – Vardø kapell (Chapel)

  Vardø kapell, også kalt Steglnes kapell, står ved kirkegården på Steglneset, omkring 200 meter sør for Vardøhus festning i Vardø by i Vardø kommune i Finnmark fylke, og er en tømret langkirke bygget i 1908. Vardø kapell ligger i Finnmark I motsetning til Vardø kirke ble ikke kapellet ødelagt under andre verdenskrigen. På 1990-tallet måtte det restaureres og det …

Continue reading  

Båtsfjord – Hamningberg Kirke (Church)

  Hamningberg kirke er en langkirke fra 1949 i Båtsfjord kommune. Byggverket er i tre og har 140 plasser. Arkitekt Sverre Poulsen     Hamningberg church is a church from 1949 in Båtsfjord municipality. The structure is in wood and has 140 seats. Architect Sverre Poulsen /kf   Back to start

Continue reading