Destinasjoner

Polarmuseet, Tromsø

Polarmuseet er et museum i Tromsø som tar vare på og formidler historier knyttet til norsk fangst, arktisk vitenskap og polarekspedisjoner. Museet ble åpnet den 18. juni 1978, nøyaktig 50 år etter at Roald Amundsen dro ut på sin siste og skjebnesvangre ferd med flybåten Latham. Museet ligger i et av Tromsøs eldste hus fra tidlig 1800-tall, trebygningene som tidligere huset tollvesenets pakkhus og tollboder …

Continue reading  

Nyholmens skandse, Bodø

Nyholmen skandse er en skanse i innseilingen til Bodø og ble bygget i 1810 for å beskytte kornlagrene på Hundholmen mot britiske krigsskip under napoleonskrigene. Fortet var sammen med et fort i Hammerfest de eneste som ble bygget i Nord-Norge. Fra 1814 fikk den svensk-finske handelsmannen Carl Johan Gerss i noen år leie noen av statens hus på Nyholmen og i 1818 fant de hendelsene sted som senere ble kjent som Bodøsaken. Kystfortet ble nedlagt i 1835 og forfalt raskt før …

Continue reading  

Bodø krigshistoriske museum

Bodø krigshistoriske museum Museet viser krigshistorien fra Bodø og Salten med flere temautstillinger med egen avdeling som omhandler krigsseilerne. Museumsbygget er fra krigen og var såkalt «Flugleitung» som inneholdt blant annet brannstasjon, metrologisk kontor og andre operative oppgaver i forbindelse med den tyske flyplassen. www.bodokrigsmuseum.no for åpningstider. Kilde: Bodø krigshistoriske museum https://translate.google.com/

Continue reading  

Bodø Bunkermuseum

Jentofthaugen bunker museum Bunkeren ble bygget i 1943 og var sambands stasjon for det tyske forsvaret. Det er Bodøs største betongbunker med sine 2 – 2,5 meter tykke vegger og tak. Tusenvis av timer har gjort den til et museum og et forsamlingslokale med hovedvekt på Luftwaffe og tysk samband. Anlegget var bygget i klasse B; bombe- og taket er …

Continue reading  

Skansen, Hammerfest

SKANSEN  Hammerfest I 1807 ble Norge trukket inn i Napolionskrigen. England gikk til blokade av norske havner. Lørdag den 22. juli 1809 Ble Hammerfest angrepet av to engelske krigskip. Etter noen timers motstand med fire kanoner ble byen tatt av av engelskmennene. De ble i byen èn uke og plyndret og ødela alt de kom over. Sommeren 1910 ble det …

Continue reading  

Lofoten krigsminne museum, Svolvær/Lofoten War Memorial Museum, Svolvær

Lofoten Krigsminne museum er Norges største utstilling av uniformer og mindre gjenstander fra 2. verdenskrig. Museet gir et balansert og korrekt bilde av denne dramatiske tidsperioden 1940-1945. Museet har mange sjeldne og ukjente bilder fra krigen, – også i farger. Mange av soldatene som deltok i kampene rundt Narvik var fra Lofoten. Motstanderne var de tysk-/østeriske alpejegere Gebirgsjäger. Disse regnes …

Continue reading  

Tromsø forsvarsmuseum/Tromsø defence museum

TROMSØ FORSVARSMUSEUM Tromsø Syd – i sin nåværende beliggenhet – ble bygget som et kystartilleribatteri av den tyske marinen i 1940. Den ansvarlige offiseren hadde da alle kystbatteriene i Tromsø-området under sin kommando. Dette batteriet hadde tre 10,5 cm (ca. 4 tommer) kanoner, mens den mot sør, på Nordberg, inneholdt tre 21 cm (ca. 8 ln.) Kanoner. Begge batteriene var …

Continue reading  

Trondenes historiske senter, Harstad

Trondenes Historiske Senter (THS) er et kulturhistorisk senter i Harstad. Senteret er plassert i historiske omgivelser med Trondenes kirke (ca.1200 – 1450 e.kr) som naturlig midtpunkt, og med skiltet kultur- og natursti til Altevågen – der det fortsatt finnes spor av nausttufter og gravsteder fra vikingtid.  THS ble innviet i mai 1997, og er i dag en avdeling av Sør-Troms museum.  Den historiske museumsutstillingen «Med kors og …

Continue reading  

Alta – Sakkobadne

    En vandring gjennom deler av Altas gruve- og krigshistorie. Her finner du rester etter Altas gruvehistorie og angrep på slagskipet Tirpitz under andre verdenskrig. Det går sti fra Kvenvikmoen og opp på fjellområdet. (se kart) Stien er ikke merket, men lett å følge. Løypa er ca 4,5 km med til dels sterk stigning. Det er ca 10 km …

Continue reading  

Alta – Bergkunsten og Alta Museum/The rock art and Alta Museum

    Bergkunsten Bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste 3. desember 1985. Begrunnelsen for innskrivningen er at bergkunsten utgjør det mest betydningsfulle vitnesbyrd om forhistorisk menneskelig aktivitet i Nordområdene. Verdensarven omfatter ca 6000 helleristninger og 50 hellemalerier fordelt på fem områder i bunnen av Altafjorden; Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv. Alta har dermed Nord-Europas største samling av helleristninger …

Continue reading  

Båtsfjord – Makkaur fyr/Makkaur lighthouse

  Makkaur fyrstasjon ligger helt ytterst i Båtsfjorden. Fyrbygningen er en betongbygning med hvelvet tak og tårn på taket. Anlegget har klare likhetstrekk med betongbebyggelsen på Geitungen fyrstasjon i Rogaland, og Sletringen fyrstasjon i Sør-Trøndelag. Et 3. ordens lynblinkapparat, maskinhall med trykktanker til diafon tåkeanlegg og aggregater er intakt. Fyrbygningen og fyrvokterboligen er bevart fra før krigen. En tørrmurt vei …

Continue reading  

Båtsfjord – Båtsfjord Museum

    Båtsfjord Museum er en lokalhistorisk samling og samlingsplass for de som er interessert i lokal historie. Samlingen og museet drives på frivillig basis av Båtsfjord Historie og Museumslag, som utenom museumsdriften utgir en egen bildekalender med historiske bilder fra Båtsfjord, samt et medlemsblad som utkommer 3/4 ganger i året. Utstillingen er variert og dekker alt fra hverdagsliv til fiskeri i …

Continue reading  

Sør-Varanger – Skoltesamisk museum/ Skoltesami museum

  Skoltesamer, bare skolter eller østsamer, er en samisk minoritet bosatt i grensetraktene mellom Russland, Finland og Norge (Neiden). Hovedsakelig er de russisk-ortodokse. De fleste skoltesamene er bosatt i og omkring tettstedene Sevettijärvi, Keväjärvi, Nellim i Enare kommune i Finland, og i Neiden i Sør-Varanger kommune i Norge. Skoltene anses for å være urfolk på Kolahalvøya og hører til den …

Continue reading  

Vadsø Museum

  Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk historie og kultur, samtidig som museet formidler lokalhistorie for Vadsø og bygdene rundt.Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. Museets ulike anlegg viser Vadsø som fiskevær, jordbruksområde, handels- og administrasjonsby. Tuomainengården i Ytrebyen og Bietilægården med kaianlegg i Indrebyen forteller om …

Continue reading  

Nordkappmuseet – North Cape Museum

  Nordkappmuseet dekker fiskeriene og kystkulturen i Finnmark. Utstillingene viser hvordan fiskeri, hvalfangst og utnyttelse av sjøfugl har vært selve livsgrunnlaget på Finnmarkskysten opp gjennom tidene. Dagens diskusjon omkring Kongekrabben har også fått sin plass. Utstillingene forteller videre om turiststrømmen til Nordkapp gjennom flere hundre år, om brenningen under krigen og gjenreisningen av Honningsvåg. Museet har eget galleri med skiftende …

Continue reading  

Alta – Tirpitz Museum, Kåfjord

  Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig. Historien om Tirpitz kan du oppleve på Tirpitz museum i Kåfjord utenfor Alta. Her er historien samlet med bilder og effekter fra det historiske slagskipet. Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig. Søsterskipet til “Bismarck” og oppkalt etterden tyske marineministeren og viseadmiralen …

Continue reading  

Alta – Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste/ Struves Meridianbow. On UNESCO World Heritage Site

  Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste Hjelpepunkt for ekspansjonsnettet for Alta Basis på Struves meridianbue, (69 56’ 19 N og 23 21’ 37 E.) Punktet ligger på Lille Raipas – 286 meter over havet. Stien er godt merket og går fra Raipas, – rett ovenfor et grustak. Du bør regne med å bruke omkring en time på turen litt avhengig …

Continue reading  

Alta – Statuer i Alta/ Statues in Alta

  Alta har mye å være stolt av og markert dette med monumenter.   Alta has so much to be proud of and noticed specially the monuments all around its places.       Altagård. Statue over falne under siste verdenskrig Altagård. Statue of fallen during World War II Bossekop. Haraldstøtten for kristning av Norge Bossekop. Haraldstatue for Christianization of …

Continue reading  

Alta – Expedisjon Haldde – vinter. Der nordlysforskningens vugge sto/ Where the cradle of the northern lights stood

  Alta har siden år 2000 kalt seg Nordlysbyen. Navnet henspeiler på den mektige naturen som omgir byen, men også til den rollen Alta spilte i den tidlige nordlysforskningen. Nordlysobservatoriet på Haldde fra begynnelsen av 1900-tallet er mest kjent i så måte, men historien går lenger tilbake i tid. Nå jobber det lokale selskapet Alta Event med å utvikle vinterexpedisjoner …

Continue reading  

Alta – Kåfjord gruver/ Kåfjord mines

  For mer enn hundre år siden var Kåfjord det mest folkerike stedet i Finnmark. I dag står ruinene og forteller historien om fordums storhet. De første rapporter om malmforekomster i Kåfjord skjedde allerede på slutten av 1600-tallet. Utover på 1700-tallet ble det satt i gang prøveskjerping. Avskaffelsen av handelsmonopolet og grunnleggingen av byene Tromsø, Hammerfest og Vardø lokket unge …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

  Oskarsvarden – Gielkkáidoaivi 255 moh. er en populær og historisk tur i Tana. Idrettslaget Forsøk arrangerer fottur til Kong Oscar II`s varde på Seidafjellet i Tana kommune hver sommer den 7. juli. Det er natursti denne dagen med spørsmål underveis. Man får diplom for deltagelse på Oscarsmarsjen. Turen opp på ca 3,5 km går langs en tydelig (umerket) sti. …

Continue reading  

Berlevåg – Havnemuseum/ Harbour Museum

  Berlevåg Havnemuseum er en institusjon med sjel og atmosfære. I hovebygningen fra Havnevesenets anleggstid, får du et innblikk i de ulike fasene av havneutbyggingen. I tillegg kan du lære om livet i et værhardt fiskerisamfunn. Anlegging av de fire moloene har vært et langvarig prosjekt i Berlevågs historie. Den første moloen ble påbegynt i 1913. For transport av stein …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana museum

    Tana museum (nordsamiska: Deanu museum) är ett museum i Polmak i Tana kommun i Finnmark fylke i Norge. Tana museum ligger i tidigare Polmak gjestgiveri. Kommunen köpte 1987 denna gård, som också varit Polma fjellstue, för att användas för Tana museum. Utställningen i museet beskriver den flodsamiska kulturen i Tanadalen. Dalen har varit mötesplats för olika etniska grupper …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – De samiske samlinger/ The Sami collections

  RDM – De samiske samlinger i Karasjok ble åpnet i 1972. Museet skal dekke hele det samiske området. Museets hovedformål er å verne om samisk identitet, språk og kulturtradisjoner, utøve museums- og utstillingsvirksomhet, samle samisk kulturhistorisk materiale, spre informasjon i samsvar med formålet og å ta initiativ til å drive forskning. Videre er målsetningen å dokumentere og presentere samisk …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Kautokeino bygdetun/ Kautokeino village square

  RDM-Kautokeino bygdetun har et rekonstruert miljø som er ca 100 år gammelt. Museets permanente utstilling presenterer lokal samisk kultur. Ligger ved elvebredden i sentrum av tettstedet. Marken her har vært dyrket siden begynnelsen av 1700-tallet. I et rekonstruert miljø fra ca 100 år tilbake kan du besøke bygninger, torggammer og konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser. Museet har permanent utstilling …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste

  Kautokeino har to punkt på to forkjellige fjelltopper: Et på fjellet Lodiken på Bæskades helt nord i kommunen. Man tar av ved Rv. 93 ved Suoluvuopmi fjellstue og videre inn over fjellovergangen. Omtrent midtveis til Gargia fjellstue , – inne på fjellet, ser man det store skiltet som forteller om Struves meridianbue. Man går videre opp til punktet til …

Continue reading  

Loppa – Kommunegrense fra fortiden/ Municipal boundary of the past

  Steinen markerer dagens kommunegrense mellom Alta og Loppa kommune Den står langs den gamle Øksfjordveien. Tidligere markerte den kommunegrensen mellom gamle Talvik kommune og Loppa. Talvik kommune er ein tidlegare kommune i Finnmark. Om Talvik kommune. (Kilde: Wikipedia) Kommunen vart oppretta i 1863 då dåverande Alta-Talvik kommune vart delt inn i kommunane Alta og Talvik. Alta og Talvik høyrde …

Continue reading  

Loppa – Vannkummen i stein/Water kum in stone

  Ved den gamle Øksfjordveien står dette klenodie. Et vanningstrau som er hugget ut av en stor steinblokk. Vanningstrauet ble benyttet til vanning av hestene som trakk lass opp fra Øksfjordbotn og over fjellet til Tappeluft. (eller andre veien) Vannet ledes fra en liten bekk med en uthulet trestokk. Siden veien ble restaurert omkring 1910 har det nok stått der …

Continue reading  

Hammerfest – Gjenreisingsmuseum/ Reconstruction Museum

  Gjenreisingsmuseum. 75 000 mennesker ble tvangsevakuert fra Finnmark og Nord-Troms i 1944-45, 25 000 av dem stakk til fjells. Frarøvet sin synlige historie bygde finnmarkingene et nytt og moderne samfunn med nye idealer etter krigen. Gjenreisingsmuseet i Hammerfest forteller historien om tvangsevakuering, huleboere og gjenreisningen, og det kan være du feller en tåre underveis. Før tyskeren trakk seg tilbake …

Continue reading  

Hammerfest – Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste

  Den russiske vitenskapsmannen Friedrich Georg Struve utførte på 1800-tallet et stort oppmålingsarbeid for å beregne hvor flattrykt jorden var ved polene. Økt krav til kart- og oppmålingsarbeid gjorde det nødvendig å kjenne jordas form. Målingene ble utført i en kjede av trekanter langs meridian til Ismall ved Svartehavet i sør, – til Fuglenes i Hammerfest mot nord. En meridian …

Continue reading  

Hasvik – Tufter fra steinalderen/ Remnants from the Stone Age

  Steinalderboplasser i Hasvik – 10 000 års spor etter bosetting Sørøya har noen av de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Norge. På Slettnes, på innsiden av øya, finner man bosetnings-spor datert helt tilbake til ca 9 000 år f.Kr. Øya har altså vært bebodd i over 11 000 år! Steinalderboplasser i Hasvik 10 000 års spor etter bosetting …

Continue reading  

Kvalsund – Kokelv sjøsamiske museum/ Kokelv Coast Sami museum

  Kokelv sjøsamiske museum / Jáhkovuona Mearrasámi musea är ett samiskt museum i Kvalsunds kommun. Jáhkovuona mearrasámi musea / Kokelv sjøsamiske museum ligger i Nillagården i Kokelv, som uppfördes i ett sjösamiskt småbruk under återuppbyggnadstiden efter andra världskriget. Kokelv sameforening grundades 1983 i syfte att bevara och utveckla sjösamisk kultur i Kokelv och övriga Kvalsund kommun. År 1991 grundades Kokelv …

Continue reading  

Måsøy – Russerhula/ Russian Cave

  Navnet på hulen har sin opprinnelse fra Pomorhandelstida i Finnmark (ca.1750-1920). En, eller flere pomorskippere hadde vært på handelsreise i Finnmark. Her fikk de ikke solgt alle varene sine og hadde derfor et stort lager igjen om bord. I følge loven kunne de ikke ta varene med seg tilbake til Russland og oppbevarte det derfor i hula, som seinere fikk navnet …

Continue reading  

Måsøy – Museum

  Måsøy museum ligger i Havøysund, kommunesentret i Måsøy kommune i Finnmark. Bygningen som brukes av museet ble opprinnelig bygd som prestebolig i 1950. Kystkultur med vekt på utviklingen av fiskefartøy og teknologi til bruk i fiske er hovedtema. Ellers er det rom med faste utstillinger, for eksempel stue og kjøkken fra 1920- og 30-tallet, egnebu, skolestue, verksteder. Den første …

Continue reading  

Måsøy – Fruholmen fyr/ Fruholmen lighthouse

Opprettelsen av Fruholmen fyr var en del av statens strategi omkring 1850 hvor satsing på havneutbygging og fyranlegg langs kysten stod sentralt. Byggingen av fyret pågikk i årene 1864, 1865 og deler av 1866. Arbeidslaget bestod vesentlig av sunnmøringer, samt anleggsarbeidere fra Måsøy kommune. Fyrtårnet i støpejern ble levert av Marinens verft i Horten, mens lyktehuset kom fra Nes jernverk. Fyrlykten …

Continue reading  

Porsanger – Lasarettmoen ved Skoganvarre i Porsanger

  Tyskerenes ortslasarett for hele Finnmark under andre verdenskrig ligger i Porsanger. Ruinene etter sykehuset ligger ved Skoganvarre.   The German’s ortslasarett for the whole of Finnmark during WWII is in Porsanger. The ruins after the hospital l Porsanger lasarettmoen lies at Skoganvarre.         Feltsykehusene Lasarettmoen ligger 2 km ovenfor Skoganvarre imot Karasjok. Lasarettmoen ligger på vestsiden …

Continue reading  

Porsanger – Stabbursnes Naturhus og Museum

  Stabbursnes Naturhus og Museum er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med Stabburselva, Porsangerfjorden, Stabbursneset og Stabbursdalen som flotte utgangspunkt for ekte naturopplevelser. Inne på senteret tilbyr vi en utstilling som viser Finnmarks natur og kultur og et videoshow med Stabbursdalen og samisk kultur som temaer.   …

Continue reading  

Porsanger – Roddenes naturreservat/ Roddenes nature reserve

  Roddenes naturreservat Å bevare et typisk og vakkert system av strandvoller som viser havets tilbaketrekking etter siste istid Roddenes naturreservat er lokalisert på østsiden av Porsangerfjorden mellom Lakselv og Børselv. Strandvollene på Roddenes viser hvordan landet har steget på slutten av og etter siste istid (ca. 10 000 år siden). Under siste istid var Finnmark i likhet med resten …

Continue reading  

Porsanger – Kventunet i Porsanger

  Kvenene har bygget sitt eget institutt i Børselv, Porsanger: Kainun institutti – Kvensk institutt – Nasjonalt senter   The Kven people have built their own institute in Børselv, Porsanger: Kainun institutti – The Kven Institute – National Center         Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Nord-Norge i løpet av flere …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Hopseidet

  Bakgrunn Krigshandling under andre verdenskrig der seks fiskere ble drept. Bakgrunnen for operasjonen var at de tyske myndighetene trodde at Hopseidet var et område hvor det ble drevet styrkeoppbygging fra norsk, britisk og sovjetisk side for et angrep mot tyske linjer sør for Lyngenfjorden. Operasjonen var planlagt og igangsatt allerede i februar 1945 og ordren kom fra Berlin. Hendelsesforløp …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Lebesbymannen/ The Lebesby Man

  «Johanson»; i Store norske leksikon er det blitt til «Johannesen», mens han som forfatter av Märkliga syner presenterer seg som «Johansen». Han er bedre kjent som Lebesbymannen, er kjent som en «seer,» og skal i følge ham selv ha forutsett flere store hendelser blant annet 1. verdenskrig, den russiske revolusjonen og den spanske borgerkrigen. Profetiene til Johansen har i …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Skjøtningberg gamle kirkegård/ Old Skjøtningberg Cemetery

Skjøtningberg gamle kirkegård Fredet: et arkeologisk minne fra middelalderen i Lebesby kommune. En erstatning for middelalderkirken på Skjøtningberg var således reist seinest 1643. Nykirken var en rektangulær tømmerbygning med tårn (takrytter?) og smalere kor. I 1708 ble almuen pålagt å forhøye kirkegårdens innhengningsmur. Kirkegården ble benyttet etter at kirken var revet, bl.a. til gravlegging av døde fra Kjøllefjord sogn der …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Gamvik museum.

  Et spennede museum på et tidligere fiskebruk. God plass og mange fine utstillinger. Gamvik museum er et museum i Gamvik kommune, Finnmark som ble grunnlagt av Gamvik Museums- og historielag i 1978. Bygdefolket engasjerte seg i å samle inn fotografier og gjenstander, og dette dannet grunnlaget for museets samlinger. I dag holder museet til i det nedlagte «Brodtkorbbruket». Fra …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Foldalbruket i Kjøllefjord

  Foldalbruket er et nedlagt fiskebruk med tradisjoner tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Her har det vært fiskemottak med tørrfisk- og saltfiskproduksjon. Trandamperi og utleierorbuer for tilreisende fiskere. Fram til 1959 hadde Foldalbruket også ekspedisjons kai med hurtigruteanløp. I dag eies bruket av Kjøllefjord kystlag og er under kontinuerlig restaurering. Det er et spennende museum med nostalgi fra 1950 tallet. …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

  Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk – duodji – et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga «Sjøsamene».   Varanger Sami Museum is a coastal Sami museum. The museum documents and conveys the coastal …

Continue reading  

Unjarggá Nesseby – Sabahuset

  Isak Sabas barndomshjem Isak Saba (1875 – 1921) ble født og vokste opp her i Reppen. Han var lærer, men også svært aktiv på andre områder, ikke minst innenfor politikken. Han var en ivrig forkjemper for samenes rettigheter. I kommunepolitikken representerte han sosialistene. I 1906 ble han samenes første Stortingsrepresentant. Han satt på stortinget fram til 1912. Isak Saba …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby- Sjøsamiske samlinger/ Sea Sami Collection

  Helmer K. Losoa, Byluft i Varangerbotn har samlet en omfattende kulturskatt. Sjøsamiske samlinger i Byluft utvider Helmer Losoa har skapt en flott turistmagnet i Byluft på sørsiden av Varangerfjorden med sin sjøsamiske samling. Den sjøsamiske samlingen trekker stadig flere besøkende og Losoa er igang med å utvide hovedbygget for å gi plass til noen av fartøyene han har samlet. …

Continue reading  

Bugøynes – Pleymkaia

  Pleymkaia Pleymkaia er fra begynnelsen av 1900-tallet og var allmennings- og ekspedisjonskai på Bugøynes. På kaia ble fisk, dyrefôr og andre varer fra lokalbåten tatt i land. Det gamle pakkhuset, som var ekspedisjonslokale for lokalbåten, står fremdeles på kaia. Lokalbåten kunne bare legge til ved flo sjø. Ved fjære sjø måtte den ligge og vente ute på havna. På …

Continue reading  

Bugøynes – Lassigården

  Lassigården ble oppført rundt 1850, muligens i 1847, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter handelsmannen Lars Esbensen. Den eldste delen av gården ble flyttet over fjorden fra Vadsø til Bugøynes, og ble handelsmannens bolig. Tilbygget ble oppført rett etter gjenoppbyggingen på Bugøynes. Her var …

Continue reading  

Sør-Varanger – Labahågården – Neiden

  Labahågården Mikko Lapa-aho kom til Øvre Neiden i 1871, rydda jord og slo seg ned her. Han var fra Lidensalmi i Nord-Finland, men hadde under nødsåra der utvandret til Norge og registrert seg som fisker i Vadsø. Labahå er en fornorskning av Lapa-aho. På norsk betyr navnet Bogerud (av bog = skulder (på reinen) og -rud = rydning). Det …

Continue reading  

Sør-Varanger – Grenselandsmuseet, Kirkenes/ Border museum, Kirkenes

  På Grenselandmuseet forteller vi om Sør-Varanger som grenseområde og møtested. Faste utstillinger viser temaer som industribygging, krigshistorie og dagliglivet til grensefolket gjennom tidene. I tillegg finnes aktuelle skiftende utstillinger. Her er også museumsbutikk med variert utvalg og en lys og trivelig kafè. Bygget har en flott foajè som ofte brukes i forbindelse med kulturarrangementer. Utenfor finnes benker, lekeplass og …

Continue reading  

Sør-Varanger – John Andreas Savio

  John Andreas Savio (født 28. januar 1902 i Bugøyfjord ved Bugøynes, 60 km vest for Kirkenes, død 9. april 1938 på Ullevål sykehus) var en samisk kunstner. Han var den første samen som fikk sin egen utstilling i Nasjonalgalleriet. Han arbeidet vesentlig med tresnitt. Hans produksjon var forholdsvis stor, ca. 130 tresnitt, noen lino-snitt og et stort antall tegninger. …

Continue reading  

Sør-Varanger – Strand Skoleinternat/ Strand boarding school

  Strand skoleinternat Strand skoleinternat ble bygget i 1905, og ble et symbol på styrking av norsk suverenitet i Pasvikdalen. Finsk var blitt svært utbredt i dalen, og det var også et sterkt behov for å ivareta det norske språket. Strand var gjennomfartsvei til Pasvikelva, og derfor var det naturlig at internatet ble bygd her. Reisende fra Kirkenes til Øvre …

Continue reading  

Sør-Varanger – Nordre Namdalen gård, Pasvik

    Grenda Namdalen fikk sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag, hjemstedet til Jens Chr. Eggen som var den første som slo seg ned her i 1854. Jens var ugift og etter noen år ansatte han Pernille Tollefsdatter som tjenestejente på gården. Namdalingen fant seg likevel ikke til rette på stedet, og etter noen år solgte han gården til Pernille …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bjørklund gård, Pasvik

  I 1869 kom veiarbeideren Jon Pedersen Fætten fra Folldal i Nord-Østerdalen til Pasvik. To år seinere fikk han kjøpt en eiendom på Svanvik som fikk navnet Bjørklund. Gårdsnavnet er beskrivende, for gården ligger omgitt av frodig bjørkeskog langs jordene. Jon P. Fætten kom med den første norske innflytterbølgen til Pasvikdalen, og det var flere fra Folldal som fant veien …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

  Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk – duodji – et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga «Sjøsamene».   Varanger Sami Museum is a coastal Sami museum. The museum documents and conveys the coastal …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde/ Cultural Heritage Site

  Varanger er usedvanlig rik på kulturminner fra alle perioder etter siste istid og fram til i dag, det vil si et tidsspenn på nesten 12 000 år. Området har vært kjent for arkeologer de siste 100 år og vel så det, og mange kulturminnetyper er identifisert og registrert gjennom utgravninger utført her. Eksempelvis kan nevnes de såkalte ‘gressbakkentuftene’ som …

Continue reading  

Vadsø – Esbensegården i Vadsø

  Esbensengården ble oppført i 1848-49 av handelsmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) og hans kone Mathilde Henriette Brammer (1826-1896). Gården ligger på Sletten i Ytrebyen, tidligere kalt Ytre kvenby. Kjøpmann Esbensen etablerte sin handelsvirksomhet i bydelen som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringen. Våningshuset er bygd i en stil som var vanlig i kjøpmanns- og …

Continue reading  

Vadsø – Vadsøya kulturpark. (Cultural Park)

  Vadsøya kulturpark ble åpnet i 1997 som del av Fotefar mot nord-prosjektet. Vadsøya har en mengde kulturminner fra eldre og nyere tid. Ved øyas nordøstre strand finner du sporene etter været som var Vadsø bys forløper; et bosettingsområde omtalt som en av de best bevarte «middelalderbyer» i Norge. Bosettingsspor fra middelalderen Vadsøya ble bosatt ved midten av 1400-tallet. På …

Continue reading  

Vadsø – Bietilægården, Vadsø

  Bietilægården er en gård med tradisjoner fra kystkultur og jordbruk. Gården ligger i Indrebyen i Vadsø, tidligere kalt Indre kvenby. Den ble bygd av kvenske innvandrere og består av bolighus, tre fjøs, kaianlegg med nothjell og slipp for båtopptrekk. Familien Bietilæ og gårdens historie Henrik Bietilæ og kona Anna Grethe fikk oppmålt tomta til gården i 1879 og bygde …

Continue reading  

Vadsø – Fabrikkaia

  Fabrikkaia ligger ved Prestelva i Vadsø. og ble etablert som en del av Esbensens guanofabrikk. Fabrikkanlegget ble oppbygd fra 1871. men har gjennomgått mange endringer. 1 1908 ble deler av anlegget ødelagt av brann, men ble gjenoppbygget og modernisert. Drifta vedvarte til 2. verdenskrig, da tyskerne rekvirerte fabrikken og guanoproduksjonen opphørte. Mot slutten av krigen ble omtrent alle trekaiene …

Continue reading  

Vadsø – Tuomainengården i Vadsø

    Tuomainengården er en av museets kvengårder. Den ligger i Slettengata 21, like ved Esbensengården i Ytrebyen. Opprinnelig het gården Vinikkagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Han utvandret fra Tornedalen i Sverige i 1845 og slo seg ned i Ytre kvenby. Innvandringen fra Finland og Tornedalen i Sverige var stor til Vadsø på 1800-tallet, og …

Continue reading  

Vadsø – Kjeldsenbruket, Ekkerøy

  Kjeldsenbruket er et tidligere fiskebruk med butikk som ligger på Ekkerøy, et gammelt fiskevær 12 km øst for Vadsø. Kjeldsenbruket er åpent for besøkende om sommeren, med kafé i den gamle butikken og kunstutstilling. Museets guider viser rundt på bruket. Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, …

Continue reading  

Vardø – Knutepunkt Kiberg, Nasjonalpark/ Hub Kiberg, National

  Klimaendringer er en av nåtidens største utfordringer. Hva innebærer utfordringene for mennesket og naturen, og har museumssektoren en rolle å spille i formidlingen av disse? Varanger Museum, UiT Norges arktiske universitet og Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, skal belyse hvordan naturen, landskap og nasjonalparkens historie er, og vil være påvirket av menneskeskapte klimaendringer. Prosjektet skal utvikle en metodikk forankret i natur– og …

Continue reading  

Vardø – Vardøhus festning / Vardøhus Fortress

  Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst. Festningen, formet som en åttekanta stjerne, ble opprinnelig bygd for å markere Danmark-Norges suverenitet i nordområdene og for å sikre nærforsvaret av Vardø. Det som i dag er Vardøhus, er det siste av tre festningsverk i området og har med det tradisjoner helt tilbake til styringstida …

Continue reading  

Vardø – Pomormuseet i Vardø/Pomor Museum in Vardø

  Pomormuseet  i Vardø Pomorhandelen hadde sin blomstringstid på 1800 årstallet. Årlig kom det mellom 300 – 400 russiske skuter som drev byttehandel med korn, fisk med den norske lokalbefolkningen. Siden Vardø hadde tollkontoret for Øst-Finnmark ble byen en hovedstad for pomorhandelen mellom lokal-befolkningen i Kvitsjøtraktene i Russland og kystområdene i Nord-Norge. Utstillingen er produsert i Russland som følge av …

Continue reading  

Vardø – Partisanmuseet i Kiberg/ Partisans in Kiberg

  Bygda, som i alle år hadde hatt nær tilknytning til Russland, ble sommeren 1940 satt under tyske og norske nasjonalsosialisters øyne. Det ble derfor naturlig at folk reiste østover til andre siden av Varangerfjorden. det var kjent at i bygda Tsypnavolok på Fiskerhalvøya bodde det norske familier som snakket norsk og levde på gamlelandets minner, selv om de etter …

Continue reading  

Vardø – Hornøya – Vardø fyr/lighthouse

  Øya består av sandstein og skifer og måler ca. 900 ganger 650 meter. Den har bratte stup på vestsiden, mens østsiden skråner ned mot havet. Avslutninga dannes på denne sida av ei halvøy, Store Avløysinga. Lille Avløysinga er en holme som ligger rett sør for Hornøya. På vestsiden, mellom Hornøya og naboøya Reinøya ligger Prestholmen. Hornøya har en av …

Continue reading  

Vardø – Tusenårsmerket i Vardø/ Vardø city is Finnmark county’s millennium

  Utgangspunktet for Kultur- og kirkedepartementet, som står bak ideen om tusenårsstedene, var at det skulle være et tusenårssted i hvert fylke, og at disse skulle være på plass innen år 2005. Tusenårsstedet skulle også ses i sammenheng med hundreårsfeiringen for unionsoppløsningen i 1905. Målet for fylkestusenårsstedene er å bidra til at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder m.v. av stor historisk, …

Continue reading  

Kystfort 3/HAA 488)/ Hamningberg Coastal fort Hamningberg(3/HAA 488)

  Hamningberg.  Batteriet (3/HAA 488) Kystbatteriet som ble anlagt på Harbakken hadde som oppgave å sikre skipsleden i samarbeid med batteriene på Makkaur og i Vardø, hindre fientlig landgang og bruk av Syltefjord og Perfjord. Av tyngre våpen inngikk 6 stk – 14,5 cm kanoner (fr) i feltmessige stillinger. Skuddvidde ca. 1800 m. (4 skyts var plassert på Harbakken mens …

Continue reading